Лабораторні послуги

1.1.Цитологічні дослідження

1001Цитологічне дослідження біоматеріалу, одержаного під час гінекологічних оглядів, виділень з мигдалин, цервікального каналу, прямої кишки, пофарбоване за Романовським-Гімзе140,00
1002Цитологічне дослідження гінекологічного матеріалу на елементи злоякісних утворень244,00
1003Дослідження пунктатів із пухлин, передпухлинних, пухлиноподібних утворень та ущільнень будь-якої локалізаціх (молочна залоза, щитоподібна залоза, слинна залоза,  яєчко, кістки, шкіра, лімфатичні вузли, тощо), з урахуванням перегляду нативного матеріалу381,00
1004Кольпоцитологічне дослідження виділень з підрахунком індексу дозрівання, КПІ, ЕІ, лейкоцитів, мікрофлори, визначення реакції мазка, пофарбоване за Папенгеймом270,00
1005Дослідження виділень з соска молочної залози, поверхні ерозій, виразок, ран, фістул175,00
1006Цитологічне дослідження матеріалу органів ротової порожнини, глотки, гортані, шкіри та підшкірної клітковини281,00
1007Дослідження мокротиння: загальні особливості, мікроскопія нефарбованих препаратів, мікроскопія фарбованих препаратів166,00
1008Дослідження мокротиння на мікробактерії туберкульозу101,00
1009Цитологічне дослідження матеріалу органів травлення, одержаних при ендоскопічних дослідженнях215,00

1.2. Гістологічні дослідження

1010Гістологічні дослідження органів травлення333,00
1011Гістологічні дослідження жіночих статевих органів333,00
1012Гістологічні дослідження шкіри та підшкірної клітковини333,00
1013Гістологічні дослідження органів ротової порожнини, глотки, гортані 333,00

1.3.Забір біоматеріалу на дослідження

2002 Взяття крові з пальця на загальний аналіз крові 38,00
2057 Взяття крові з вени на лабораторні дослідження  53,00

1. 4. Гематологічні дослідження

2301, 2014,    2012Загальний аналіз крові автоматизований, швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ), лейкоцитарна формула ( ручний підрахунок)229,00
2301,2012, 2014, 2016Загальний аналіз крові розгорнутий (загальний аналіз крові на аналізаторі, лейкоцитарна формула, швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ )) + рутикулоцити293,00
2018Мікроскопічне дослідження товстої краплі та мазків крові на малярійний плазмодій275,00
2019Визначення вовчакових клітин (LE-клітин)329,00
2058Визначення часу кровотечi28,00
2059Визначення часу кровотечі крові47,00

1.5 Загально-клінічні дослідження

2020, 2021, 2030 Загальний аналіз сечі, білок в сечі,  мікроскопія осаду 161,00
2031Сеча за Зимницьким (8 порцій)67,00
2032Сеча за методом Нечипоренка98,00
2023Глюкоза експрес-тестом у сечі15,00
2025Кетонові тіла експрес-тестом у сечі15,00
2037Альфа-фмілаза в сечі79,00
2038, 2042Досліжження калу (реакція (pH) калу, мікроскопічне дослідження калу)133,00
2039Аналіз на  приховану кров у калі (ok-тест)127,00
2043Знаходження яєць гельмінтів (метод нативного мазку) у калі60,00
2044Дослідження на найпростіші у калі128,00
2045Дослідження на гострики (ентеробіоз)55,00
2046Визначення хелікобактера пілорі у калі імунохроматографічним методом277,00
2048Дослідження секрету простати                                              73,00
2051Мiкроскопiя видiлень з уретри чоловіків71,00
2052Мікроскопія жіночих виділень74,00
2053Спермограма                                                                    267,00
2054Мікроскопічне дослідження дуоденального вмісту 93,00
2055Дослідження матеріалу зскрібків на  демодекс190,00

1. 6. Бiохiмiчнi дослідження

 Печінкові проби328,00
2094, 2095, 2085, 2086, 2087, 2090Печинкові проби (загальний білірубін, прямий білірубін, аспартатамінотрансфераза (АСТ), аланінамінотрансфераза (АЛТ), гама-глутамілтрансфераза (ГГТП), лужна фосфатаза (ЛФ))344,00
2094Бiлiрубiн   загальний61,00
2095Бiлiрубiн прямий60,00
2085Аспартатамiнотрансфераза (АСТ)50,00
2086Аланiнамiнотрансфераза ( АЛТ)50,00
2087Гама-глутамiлтрансфераз ( ГГТП)54,00
2090Лужна  фосфатаза (ЛФ)69,00
2071, 2072, 2109, 2112Ниркові проби (загальний білок, альбумін, креатинін, сечовина)229,00
2071Загальний білок52,00
2072Альбумін47,00
2109Креатинін75,00
2112Сечовина55,00
2074Глюкоза65,00
2075Глiкований гемоглобiн 292,00
2076Глiкемiчний профiль (тест толерантності до глюкози) 121,00
2079Холестерин53,00
2082Триглiцериди90,00
2084Ліпідограма (ХС,ТГ, ЛПВЩ, ЛПДНЩ, ЛПНЩ, КА)243,00
2111Сечова кислота68,00
2093Амiлаза92,00
2094, 2095, 2085, 2086, 2087, 2090, 2071, 2072, 2109, 2112, 2084, 2111, 2093Біохімічні дослідження (печінкові+ниркові+глюкоза+ ліпідограма+холестерин+ тригл.+ сечова к-та+ амілаза)1041,00
 2310, 2063, 2067, 2311 Коагулограма (протромбіновий час (ПТІ) та МНО, тромбіновий час, фібриноген, активований частковий тромбопластиновий час (АЧТВ))341,00
2310Протромбiновий час (ПТІ) та МНО  73,00
2311Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТВ)73,00
2063Тромбiновий час (ТЧ)125,00
2067Фiбриноген70,00

1.7. Імунологічні дослідження

2118Серодiагностика сифiлiсу (реакція мікропреципітації)65,00
2122Визначення тропоніну   імунохроматографічним методом229,00
2123Визначення тропоніну, креатинкінази МВ та міоглобіну  імунохроматографічним методом319,00
2126, 2127, 2125Ревмопроби (ревматоЇдний фактор (латекс-тест), антистрептолізин (латекс-тест), с-реактивний білок (латекс-тест))224,00
2126Визначення ревматоїдного фактору у сироватцi кровi ( латекс-тест)62,00
2127Визначення активностi антистрептолiзину у сироватцi кровi (латекс-тест)96,00
2125 С-реактивний білок (латест-тесет)66,00
2148, 2151, 2149Онкологічна панель жіноча (Раковоембріональний антиген (СЕА), Онкомаркер молочної залози (СА 15-3), Онкомаркер яєчників і матки (СА 125))877,00
2148Визначення раковоембріонального антигену (CEA)255,00
2151Визначення онкомаркеру молочної залози у сироватці кровi (СА 15-3)324,00
2149Визначення онкомаркеру яєчникiв i матки у сироватці кровi(СА 125) 298,00
2154, 2155Онкологічна панель чоловіча (Загальний простатоспецифічний антиген (PSA total), Вільний простатоспецифічний антиген (PSA free))461,00
2154Визначення  загального простатоспецифiчного антигену   у сироватці  кровi(PSА total)224,00
2155Визначення  вільного простатоспецифiчного антигену   у сироватці  кровi(PSА free)237,00
2169, 2334, 2327 Гепатити (гепатит В, ядерний антиген (HBcor),  гепатит С, антитіла сумарні, гепатит В, австралійський антиген(HBsAg)) 636,00
2169 Гепатит В, ядерний антиген (HBcor) 219,00
2334 Визначення сумарних антитіл гепатиту С імуноферментним методом 209,00
2327 Визначення вірусу гепатиту В, австралійський антиген(НВsАg) імунофкрментнгим методом 208,00
2121 Визначення маркерів гепатиту В (combo) імунохроматографічним методом 294,00
2317 Знаходження сумарних антитіл до гепатиту С (HV) імунохроматичним методом 144,00
2343Коронавірус (SARS-CoV-2 ), антитіла  Ig G 260,00
2344Коронавірус (SARS-CoV-2 ), антитіла Ig M265,00
2136 С-пептид333,00
2338Хелікобактер пілорі (білок Cag A), антитіла Ig A239,00
2176Аскариди,  антитіла Ig G244,00
2174ЛямбліЇ,   антитіла  сумарні236,00
2175 Токсокари, антитіла Ig G238,00
2114, 2115Група кровi та резус-фактор158,00
2116Визначення  антитіл до резус-фактору89,00
2117Визначення антитіл-гемолізинів134,00
2118 Серодiагностика сифiлiсу (реакція мікропреципітації)65,00
2122Тропонін  імунохроматографічним методом229,00
2123Тропонін, креатинкіназа МВ та міоглобін  імунохроматографічним методом319,00
Адреса

Україна, м.Київ 04201 вул. Кондратюка 6

ТЕЛЕФОН

(044) 323-30-44
0800-30-30-42 (безкоштовно)

Email

info@kmkdc.kiev.ua

Сайт розроблен у студii Mother Production