Лабораторні послуги

1.1.Цитологічні дослідження

1001Цитологічне дослідження біоматеріалу, одержаного під час гінекологічних оглядів, виділень з мигдалин, цервікального каналу, прямої кишки, пофарбоване за Романовським-Гімзе100,00
1002Цитологічне дослідження гінекологічного матеріалу на елементи злоякісних утворень225,00
1003Дослідження пунктатів із пухлин, передпухлинних, пухлиноподібних утворень та ущільнень будь-якої локалізаціх (молочна залоза, щитоподібна залоза, слинна залоза,  яєчко, кістки, шкіра, лімфатичні вузли, тощо), з урахуванням перегляду нативного матеріалу343,00
1004Кольпоцитологічне дослідження виділень з підрахунком індексу дозрівання, КПІ, ЕІ, лейкоцитів, мікрофлори, визначення реакції мазка, пофарбоване за Папенгеймом247,00
1005Дослідження виділень з соска молочної залози, поверхні ерозій, виразок, ран, фістул163,00
1006Цитологічне дослідження матеріалу органів ротової порожнини, глотки, гортані, шкіри та підшкірної клітковини135,00
1007Дослідження мокротиння: загальні особливості, мікроскопія нефарбованих препаратів, мікроскопія фарбованих препаратів150,00
1008Дослідження мокротиння на мікробактерії туберкульозу88,00
1009Цитологічне дослідження матеріалу органів травлення, одержаних при ендоскопічних дослідженнях142,00

1.2. Гістологічні дослідження

1010Гістологічні дослідження органів травлення303,00
1011Гістологічні дослідження жіночих статевих органів303,00
1012Гістологічні дослідження шкіри та підшкірної клітковини303,00
1013Гістологічні дослідження органів ротової порожнини, глотки, гортані 303,00

1.3.Забір біоматеріалу на дослідження

2002Взяття крові з пальця на загальний аналіз крові26,00
2057Взяття крові з вени на лабораторні дослідження 40,00

1. 4. Гематологічні дослідження

2301, 2014,    2012Загальний аналіз крові автоматизований, швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ), лейкоцитарна формула ( ручний підрахунок)185,00
2016Підрахунок ретикулоцитів52,00
2018Мікроскопічне дослідження товстої краплі та мазків крові на малярійний плазмодій157,00
2019Визначення вовчакових клітин (LE-клітин) 191,00
2058Визначення часу кровотечi 28,00
2059Визначення часу кровотечі крові 40,00

1.5 Загально-клінічні дослідження

2020, 2021, 2030Загальний аналіз сечі, білок в сечі,  мікроскопія осаду107,00
2037Амiлаза в сечі ( діастаза)65,00
2031Дослiдження сечі за Зимницьким (8 порцій)60,00
2032Мікроскопічне дослiдження осаду сечі методом Нечипоренка 80,00
2038, 2042Копрограма130,00
2039Аналіз на  приховану кров у калі (ok-тест)80,00
2043Знаходження яєць гельмінтів (метод нативного мазку) у калі60,00
2044Дослідження на найпростіші у калі72,00
2045Дослідження на гострики (ентеробіоз) 55,00
2306Визначення антигену лямблій у калі імунохроматографічним методом220,00
2046Визначення хелікобактера пілорі у калі імунохроматографічним методом230,00
2048Дослідження секрету простати                                              71,00
2051Мiкроскопiя видiлень з уретри чоловіків71,00
2052Мікроскопія жіночих виділень74,00
2053Спермограма                                                                    240,00
2054Мікроскопічне дослідження дуоденального вмісту 70,00
2055Дослідження матеріалу зскрібків на  демодекс152,00

1. 6. Бiохiмiчнi дослідження

 Печінкові проби328,00
2094Бiлiрубiн   загальний52,00
2095Бiлiрубiн прямий53,00
2085Аспартатамiнотрансфераза (АСТ)50,00
2086Аланiнамiнотрансфераза ( АЛТ)50,00
2087Гама-глутамiлтрансфераз ( ГГТП)54,00
2090Лужна  фосфатаза (ЛФ)69,00
   Ниркові проби219
2071Загальний бiлок52,00
2072Альбумiн 47,00
2109Креатинiн65,00
2112Сечовина55,00
2074Глюкоза65,00
2075Глiкований гемоглобiн 175,00
2076Глiкемiчний профiль (тест толерантності до глюкози) 111,00
2079Холестерин53,00
2080Лiпопротеїди високої щiльностi (ЛПВЩ) 53,00
2082Триглiцериди60,00
2084Ліпідограма (ХС,ТГ, ЛПВЩ, ЛПДНЩ, ЛПНЩ, КА)175,00
2111Сечова кислота 65,00
2093Амiлаза66,00
Біохімічні дослідження (печінкові+ниркові+глюкоза+ холестерин+ тригл.+ сечова к-та+ амілаза)856,00
  Оцінка гемостазу  (коагулограма)242,00
2310Протромбiновий час (ПТІ) та МНО  61,00
2311Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТВ)60,00
2063Тромбiновий час (ТЧ)51,00
2067Фiбриноген70,00

1.7. Імунологічні дослідження

2126Ревматоїдний фактор (РФ) — напівкількісне визначення      45,00
2320Ревматоїдний фактор —  кількісне визначення77,00
2127Антистрептолiзин (АСЛО)  — напівкількісне визначення     61,00
2125С-реактивний білок (СРБ) — напівкількісне визначення     45,00
2318 С-реактивний білок —  кількісне визначення82,00
2140Трийодотиронiн загальний ( T-3)150,00
2142Трийодотиронiн вiльний( T-3 вільний)167,00
2141Тироксин загальний (T-4)150,00
2143Тироксин вільний ( T-4 вільний) 160,00
2144Тиреотропний гормон (ТТГ) 160,00
2145Антитiла до тиреоглобулiну (AТТГ)160,00
2146Антитiла до тиреоїдної пероксидази (АТПО)160,00
2128Лютеїнiзуючий гормону  (ЛГ)151,00
2129Фолiкулостимулючий гормон (ФСГ) 151,00
2131Естрадiол174,00
2132Прогестерон174,00
2133Пролактин171,00
2138Тестостерон загальний176,00
2139Тестостерон вільний 183,00
2148Раковоембріональний антиген (РЕА, CEA)197,00
2151Онкомаркер молочної залози  (СА 15-3)194,00
2149Онкомаркеру яєчникiв (СА 125) 197,00
2154Простатоспецифiчний антиген  загальний (PSА total)178,00
2155 Простатоспецифiчний антиген вільний(PSА free)180,00
2169Гепатит В, ядерний антиген (HBcor)150,00
2119Гепатиту В,  поверхневий антиген  (HBsAg)55,00
2121Гепатит В (HBsAg, HBeAg, HBsAb, HBeAb, HBcor)207,00
2334Гепатит С, антитіла сумарні 150,00
2317Гепатит С (HСV) — швидкий тест      125,00
2159Цитомегаловiрус, антитіла Ig G   (CMV Ig G)150,00
2161Вiрус простого герпесу 1/2 типу, антитіла Ig G (HSV)150,00
2172Токсоплазмоз, антитіла Ig G150,00
2165Хламідії,  антитіла  Ig G150,00
2343Коронавірус (SARS-CoV-2 ), антитіла  Ig G 248,00
2344Коронавірус (SARS-CoV-2 ), антитіла Ig M248,00
2136 С-пептид175,00
2338Хелікобактер пілорі (білок Cag A), антитіла Ig A151,00
2176Аскариди,  антитіла Ig G160,00
2174ЛямбліЇ,   антитіла  сумарні160,00
2175 Токсокари, антитіла Ig G160,00
2114, 2115Група кровi та резус-фактор61,00
2116Визначення  антитіл до резус-фактору88,00
2117Визначення антитіл-гемолізинів116,00
2118 Серодiагностика сифiлiсу (реакція мікропреципітації)55,00
2122Тропонін  імунохроматографічним методом160,00
2123Тропонін, креатинкіназа МВ та міоглобін  імунохроматографічним методом250,00
Адреса

Україна, м.Київ 04201 вул. Кондратюка 6

ТЕЛЕФОН

(044) 333-92-53

Email

info@kmkdc.kiev.ua

Сайт розроблен у студii Mother Production