Лабораторний відділ

Сучасна багатопрофільна лабораторія, яка має Державний рівень акредитації, пропонує пацієнтам послуги з якісної і доступної лабораторної діагностики з використанням сучасного обладнання.

Всі спеціалісти лабораторного відділу мають вищу кваліфікаційну категорію.
Лабораторія пропонує більше 120 сучасних досліджень:

 — Біохімічна панель (печінковий, нирковий, серцевосудинний, ліпідний профілі, мікроелементи та ін.)
— Гематологічна панель (загальний аналіз крові, час згортання крові, ретикулоцити, коагулограма, LE клітини та ін.)
— Імуноферментна панель (гормони щитовидної залози і гіпофізу, гормони репродуктивної системи, маркери гепатитів, онкомаркери, урогенітальні та ТОRCH-інфекції, антитіла до антигенів хелікобактера, лямблій, глистів та ін.)
— Кардіоревматоїдна панель (білки крові, С-реактивний білок, антистрептолізин-О, ревматоїдний фактор, сіркоглікоїди, тропінін, міоглобін, креатинкіназа, МВ-фракція)
— Загальноклінічна панель (аналізи сечі, калу, жовчі, виділень жіночих статевих органів, уретри, секрету простати, сім’яної рідини, виявлення демодексу та ін.)
— Серологічна панель (група та резус крові, протирезусні антитіла, антигемолізини, HBs Ag, реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном та ін.)

На базі лабораторного відділу введена в дію ПЛР-лабораторія, в якій на молекулярно-генетичному рівні можна буде досліджувати біологічні зразки пацієнтів для виявлення ДНК та РНК інфекційних збудників (папілома–вірус людини, уреаплазма, мікоплазма, хламідія, токсоплазма, герпес, цитомегаловірус, вірус Епштейна-Барра, хелікобактер, віруси гепатитів А, В, С, D, E та багато інших)

Перелік досліджень в лабораторному відділі

Гематологічні

 

Загальний аналіз крові

 

Кольоровий показник

 

Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ)

 

Підрахунок кількості лейкоцитів

 

Підрахунок кількості  еритроцитів

 

Визначення кількості гемоглобіну

 

Підрахунок  лейкоцитарної формули

 

Підрахунок кількості  тромбоцитів

 

Інші гематологічні

 

Підрахунок кількості ретикулоцитів

 

Еритроцити з базофільною зернистістю

 

Виявлення LE-клітин

 

Малярійний плазмодій

 

Дослідження на згортання крові

 

Визначення часу кровотечі

 

ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ

 

СЕЧА

 

Загальний аналіз сечі

 

Фізико-хімічні властивості сечі

 

Мікроскопія сечі

 

Інші аналізи сечі

 

Аналіз сечі на ацетон

 

Аналіз сечі на жовчні пігменти

 

Визначення глюкози в сечі (із добової  к-ті)

 

Визначення добової протеінуріі

 

Підрахунок формених елементів в сечі по методу Нечипоренко

 

Визначення функціональної спроможності нирок по методу Зимницького

 

Жовч

 

Бактеріоскопічне дослідження жовчі

 

Кал

 

Копрограма

 

Яйця гельмінтів y калі (по Красильникову)

 

Виявлення яєць гостриць в зішкрябах з періанальних складок

 

Виявлення найпростіших в калі

 

Виявлення прихованої крові в калі

 

Виділення

 

Мікроскопія виділень жіночих статевих органів

 

Аналіз виділень з уретри

 

Загальний аналіз сімя’ної рідини

 

Загальний аналіз секрету простати

 

Шкіра, вії

 

Виявлення демодексу

 

БІОХІМІЧНІ ТА ІМУНОЛОГІЧНІ:

 

Печінкові проби

 

Аланінамінотрансфераза (АЛТ)

 

Аспартатамінотрансфераза (АСТ)

 

Гамаглютамілтранспептидаза (ГГТП)

 

Лужна фосфатаза

 

Білірубін загальний

 

Білірубін прямий

 

Ниркові проби

 

Загальний білок

 

Альбумін

 

Сечовина

 

Креатинін

 

Сечова кислота

 

Коагулограма

 

Фибріноген

 

Протромбіновий індекс

 

Тромботест

 

Еталоновий тест

 

Тромбіновий час

 

Ліпіди

 

Холестерин

 

Тригліцериди

 

Холестерин ЛВГ,ЛНГ,ЛПДНГ,коеф. атероген.

 

Аналізи при цукровому діабеті та захворюванні підшлункової залози

 

Глюкоза

 

Тест толерантності до глюкози (ТТГ)

 

Амілаза крові, сечі

 

Ревмопроби

 

С-реактивний білок

 

Антистрептолізин-О (АСЛО)

 

Реакція Ваале-Роузе (ревматоїдний фактор)

 

Жіночі статеві гормони

 

Естрадіол

 

Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)

 

Прогестерон

 

Пролактин

 

Фолікулінстимулюючий гормон (ФСГ)

 

Тестостерон загальний

 

Тестостерон вільний

 

Гормони щитоподібної залози та гіпофізу

 

Трийодтиронін вільний (Т3 вільн.)

 

Трийодтиронін ( Т3)

 

Тироксин (Т4)

 

Тироксин вільний (Т4 вільн.)

 

Тиреотропний гормон (ТТГ)

 

Антитіла до тиреоглобуліну (АТТТ)

 

Антитіла до тиреоїдної пероксидази (АТПО)

 

Онкомаркери

 

Специфічний простатичний антиген (PSA ) загальний,

 

PSA вільний

 

Карціноембріональний антиген (СЕА)

 

Антиген СА-15.3(пухлинний маркер раку молочної залози)

 

Антиген СА-125 (пухлинний маркер раку яєчників)

 

НВс — антиген (імунохроматографічний мет.)

 

Маркери гепатиту В (combo): HBsAg, HBsAb, HBеAg, HBеAb, HBсAb (імунохроматографічний мет.)

 

Загальні антитіла до гепатиту С

 

Антитіла до серцевинного антигену гепатиту В (НВсAb)

 

Загальні антитіла до хелікобактера пілорі

 

Антитіла до хламідій по Ig G

 

Антитіла до токсоплазми по Ig G

 

Антитіла до віруса герпесу по Ig G

 

Антитіла до віруса цитомегаловірусу по Ig G

 

Загальні антитіла до антигенів лямблій

 

Антитіла до антигену токсокар по Ig G

 

Антитіла до антигену аскарид по Ig G

 

Серологічні дослідження

 

Група крові

 

Резус-фактор

 

Антирезусні антитіла

 

Гемолізини

 

РМ з кардіоліпіновим антигеном (сифіліс)

 

НВs-антиген

 

Молекулярно-генетичні дослідження методом ПЛР

 

Хламідія трахоматіс

 

Мікоплазма геніталіум

 

Уреаплазма (парвум і уреалітікум)

 

 

Вірус папіломи людини високого канцерогенного ризику

 

Простий герпес 1,2 типів (HSV)

 

Цитомегаловірус (CMV)

 

Мікробіологічні дослідження

 

Генітальна система 

Завідуюча відділом - лікар-бактеріолог вищої категорії

Горбань Леся Вікторівна

Контактний телефон відділу (для консультацій по проведенню досліджень) (068) 018-40-86

Адреса