Тарифи

Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями громадян, що надаються без направлення лікарів

1.Лабораторні послуги

1.1.Цитологічні дослідження

1001Цитологічне дослідження біоматеріалу, одержаного під час гінекологічних оглядів, виділень з мигдалин, цервікального каналу, прямої кишки, пофарбоване за Романовським-Гімзе100,00
1002Цитологічне дослідження гінекологічного матеріалу на елементи злоякісних утворень225,00
1003Дослідження пунктатів із пухлин, передпухлинних, пухлиноподібних утворень та ущільнень будь-якої локалізаціх (молочна залоза, щитоподібна залоза, слинна залоза,  яєчко, кістки, шкіра, лімфатичні вузли, тощо), з урахуванням перегляду нативного матеріалу343,00
1004Кольпоцитологічне дослідження виділень з підрахунком індексу дозрівання, КПІ, ЕІ, лейкоцитів, мікрофлори, визначення реакції мазка, пофарбоване за Папенгеймом247,00
1005Дослідження виділень з соска молочної залози, поверхні ерозій, виразок, ран, фістул163,00
1006Цитологічне дослідження матеріалу органів ротової порожнини, глотки, гортані, шкіри та підшкірної клітковини135,00
1007Дослідження мокротиння: загальні особливості, мікроскопія нефарбованих препаратів, мікроскопія фарбованих препаратів150,00
1008Дослідження мокротиння на мікробактерії туберкульозу88,00
1009Цитологічне дослідження матеріалу органів травлення, одержаних при ендоскопічних дослідженнях142,00

1.2. Гістологічні дослідження

1010Гістологічні дослідження органів травлення303,00
1011Гістологічні дослідження жіночих статевих органів303,00
1012Гістологічні дослідження шкіри та підшкірної клітковини303,00
1013Гістологічні дослідження органів ротової порожнини, глотки, гортані 303,00

1.3.Забір біоматеріалу на дослідження

2002Взяття крові з пальця на загальний аналіз крові26,00
2057Взяття крові з вени на лабораторні дослідження 40,00

1. 4. Гематологічні дослідження

2301, 2014,    2012Загальний аналіз крові автоматизований, швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ), лейкоцитарна формула ( ручний підрахунок)185,00
2016Підрахунок ретикулоцитів52,00
2018Мікроскопічне дослідження товстої краплі та мазків крові на малярійний плазмодій157,00
2019Визначення вовчакових клітин (LE-клітин) 191,00
2058Визначення часу кровотечi 28,00
2059Визначення часу кровотечі крові 40,00

1.5 Загально-клінічні дослідження

2020, 2021, 2030Загальний аналіз сечі, білок в сечі,  мікроскопія осаду107,00
2037Амiлаза в сечі ( діастаза)65,00
2031Дослiдження сечі за Зимницьким (8 порцій)60,00
2032Мікроскопічне дослiдження осаду сечі методом Нечипоренка 80,00
2038, 2042Копрограма130,00
2039Аналіз на  приховану кров у калі (ok-тест)80,00
2043Знаходження яєць гельмінтів (метод нативного мазку) у калі60,00
2044Дослідження на найпростіші у калі72,00
2045Дослідження на гострики (ентеробіоз) 55,00
2306Визначення антигену лямблій у калі імунохроматографічним методом220,00
2046Визначення хелікобактера пілорі у калі імунохроматографічним методом230,00
2048Дослідження секрету простати                                              71,00
2051Мiкроскопiя видiлень з уретри чоловіків71,00
2052Мікроскопія жіночих виділень74,00
2053Спермограма                                                                    240,00
2054Мікроскопічне дослідження дуоденального вмісту 70,00
2055Дослідження матеріалу зскрібків на  демодекс152,00

1. 6. Бiохiмiчнi дослідження

 Печінкові проби328,00
2094Бiлiрубiн   загальний52,00
2095Бiлiрубiн прямий53,00
2085Аспартатамiнотрансфераза (АСТ)50,00
2086Аланiнамiнотрансфераза ( АЛТ)50,00
2087Гама-глутамiлтрансфераз ( ГГТП)54,00
2090Лужна  фосфатаза (ЛФ)69,00
   Ниркові проби219
2071Загальний бiлок52,00
2072Альбумiн 47,00
2109Креатинiн65,00
2112Сечовина55,00
2074Глюкоза65,00
2075Глiкований гемоглобiн 175,00
2076Глiкемiчний профiль (тест толерантності до глюкози) 111,00
2079Холестерин53,00
2080Лiпопротеїди високої щiльностi (ЛПВЩ) 53,00
2082Триглiцериди60,00
2084Ліпідограма (ХС,ТГ, ЛПВЩ, ЛПДНЩ, ЛПНЩ, КА)175,00
2111Сечова кислота 65,00
2093Амiлаза66,00
Біохімічні дослідження (печінкові+ниркові+глюкоза+ холестерин+ тригл.+ сечова к-та+ амілаза)856,00
  Оцінка гемостазу  (коагулограма)242,00
2310Протромбiновий час (ПТІ) та МНО  61,00
2311Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТВ)60,00
2063Тромбiновий час (ТЧ)51,00
2067Фiбриноген70,00

1.7. Імунологічні дослідження

2126Ревматоїдний фактор (РФ) — напівкількісне визначення      45,00
2320Ревматоїдний фактор —  кількісне визначення77,00
2127Антистрептолiзин (АСЛО)  — напівкількісне визначення     61,00
2125С-реактивний білок (СРБ) — напівкількісне визначення     45,00
2318 С-реактивний білок —  кількісне визначення82,00
2140Трийодотиронiн загальний ( T-3)150,00
2142Трийодотиронiн вiльний( T-3 вільний)167,00
2141Тироксин загальний (T-4)150,00
2143Тироксин вільний ( T-4 вільний) 160,00
2144Тиреотропний гормон (ТТГ) 160,00
2145Антитiла до тиреоглобулiну (AТТГ)160,00
2146Антитiла до тиреоїдної пероксидази (АТПО)160,00
2128Лютеїнiзуючий гормону  (ЛГ)151,00
2129Фолiкулостимулючий гормон (ФСГ) 151,00
2131Естрадiол174,00
2132Прогестерон174,00
2133Пролактин171,00
2138Тестостерон загальний176,00
2139Тестостерон вільний 183,00
2148Раковоембріональний антиген (РЕА, CEA)197,00
2151Онкомаркер молочної залози  (СА 15-3)194,00
2149Онкомаркеру яєчникiв (СА 125) 197,00
2154Простатоспецифiчний антиген  загальний (PSА total)178,00
2155 Простатоспецифiчний антиген вільний(PSА free)180,00
2169Гепатит В, ядерний антиген (HBcor)150,00
2119Гепатиту В,  поверхневий антиген  (HBsAg)55,00
2121Гепатит В (HBsAg, HBeAg, HBsAb, HBeAb, HBcor)207,00
2334Гепатит С, антитіла сумарні 150,00
2317Гепатит С (HСV) — швидкий тест      125,00
2159Цитомегаловiрус, антитіла Ig G   (CMV Ig G)150,00
2161Вiрус простого герпесу 1/2 типу, антитіла Ig G (HSV)150,00
2172Токсоплазмоз, антитіла Ig G150,00
2165Хламідії,  антитіла  Ig G150,00
2343Коронавірус (SARS-CoV-2 ), антитіла  Ig G 248,00
2344Коронавірус (SARS-CoV-2 ), антитіла Ig M248,00
2136 С-пептид175,00
2338Хелікобактер пілорі (білок Cag A), антитіла Ig A151,00
2176Аскариди,  антитіла Ig G160,00
2174ЛямбліЇ,   антитіла  сумарні160,00
2175 Токсокари, антитіла Ig G160,00
2114, 2115Група кровi та резус-фактор61,00
2116Визначення  антитіл до резус-фактору88,00
2117Визначення антитіл-гемолізинів116,00
2118 Серодiагностика сифiлiсу (реакція мікропреципітації)55,00
2122Тропонін  імунохроматографічним методом160,00
2123Тропонін, креатинкіназа МВ та міоглобін  імунохроматографічним методом250,00

2. Діагностичні послуги

2.1 Ультразвукові дослідження

Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
4001Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м’яких тканин, кісток та суглобів:щитовидна залоза одне дослідження184,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
4002Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м’яких тканин, кісток та суглобів: молочні залози (з обох сторін)одне дослідження314,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
4003Ультразвукові дослідження  з використанням внутрішньопорожнинних  датчиків: інтраректальне стінок прямої кишки одне дослідження235,00
4004Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи за окремими органами: печінкаодне дослідження97,00
4005Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи за окремими органами:жовчний міхур + жовчні протоки одне дослідження97,00
4006Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи за окремими органами: підшлункова залоза одне дослідження141,00
4007Трансабдомінальне ультразвукове дослідження органів гепатобіліарної системи комплексно: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінкаодне дослідження297,00
4008Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи за окремими органами:печінки + жовчний міхур + жовчні протокиодне дослідження141,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
4009Трансабдомінальні дослідження сечостатевої ситеми для чоловіків за окремими органами: нирки + наднирникові залози одне дослідження140,00
4010Трансабдомінальні ультразвукові дослідження сечостатевої системи для чоловіків комплексно: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + передміхурова залозаодне дослідження360,00
4011Трансабдомінальні ультразвукові дослідження сечостатевої системи: для жінок комплексно: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + матка + яєчникиодне дослідження401,00
4012Трансабдомінальні дослідження сечостатевої ситеми для чоловіків: за окремими органами: сечовий міхур з визначенням залишкової сечі одне дослідження97,00
4013Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для чоловіків: за окремими органами: передміхурова залоза одне дослідження97,00
4014Ультразвукові дослідження  з використанням внутрішньопорожнинних датчиків:інтраректальні  дослідження передміхурової залози одне дослідження235,00
4015Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для чоловіків: за окремими органами: яєчкиодне дослідження97,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
4016 Ультразвукові дослідження  з використанням внутрішньопорожнинних датчиків: інтраректальні дослідження жіночих статевих органів одне дослідження235,00
4017 Ультразвукові дослідження  з використанням внутрішньопорожнинних датчиків: інтравагінальні дослідження жіночих статевих органів одне дослідження233,00
4018Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для жінок комплексно:матка + яєчники одне дослідження228,00
4019Трансаобдомінальні дослідження сечостатевої системи для жінок комплексно: матка при вагітності + пренатальне обстеження стану плодаодне дослідження228,00
4020Ультразвукове дослідження вагітної матки з визначенням стану плаценти одне дослідження185,00
4021 Доплерометричне дослідження фетоплацентарного і маточно-плацентарного кровообігу одне дослідження141,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
4022Ультразвукове дослідження патології плодуодне дослідження403,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
4023Ультразвукове дослідження колінних суглобів з двох сторінодне дослідження272,00
4024Ультразвукове дослідження поверхневих структур, мяких тканин, кісток та суглобів: м»які тканини одне дослідження141,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
4025Ультразвукове дослідження селезінки + судини портальної системиодне дослідження141,00
4026Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м’яких тканин, кісток та суглобів: лімфатичні вузли одне дослідження138,00
4027Доплерографія судин нирок одне дослідження272,00
4028Доплерографія судин печінкиодне дослідження97,00
4029Доплерографія селезінкових судин одне дослідження97,00
4030Ультразвукове (та доплерографічне) дослідження великих судин черевної порожнини одне дослідження360,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
4031Ультразвукове дослідження органів грудної порожнини: плевральна порожнинаодне дослідження185,00
4032Ультразвукове  дослідження поверхневих структур, м’яких тканин, кісток та суглобів: слинні залози одне дослідження141,00
4033Ультразвукове  дослідження поверхневих структур, мяких тканин, кісток та суглобів: кістки та суглоби (в залежності від складності)одне дослідження272,00
4034Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м’яких тканин, кісток та суглобів: структури окаодне дослідження272,00

2.2 Ендоскопічні дослідження

Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
5001Езофагогастродуоденоскопія діагностичнаодне дослідження523,00
5002Ендоскопічна внутрішньошлункова Ph-метріяодне дослідження110,00
5003Колоноскопія тотальнаодне дослідження916,00
5004Ректосигмоідоскопіяодне дослідження347,00
5006Езофагогастроскопія з хромоскопією (Хромогастроскопія)одне дослідження686,00
5007Колоноскопія з хромоскопією (Хромоколоноскопія)одне дослідження1057,00
5008Виконання уреазного тесту при ЕГДСодне дослідження396,00
5009Біопсія стравоходу ендоскопічнаодна процедура395,00
5010Біопсія шлунка ендоскопічнаодна процедура395,00
5011Біопсія тонкої кишки ендоскопічнаодна процедура395,00
5012Біопсія великого дуодентального сосочка  ендоскопічнаодна процедура395,00
5013Біопсія товстої кишки ендоскопічнаодна процедура586,00
5014Видалення сторонніх тіл з шлунку (1 тіло)одна процедура695,00
5015Забір матеріалу на цитологічне дослідження при ЕГДСодна процедура105,00

2.3 Ультразвукова пункційна біопсія

Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
8001Черезшкірна діагностична пункція поверхневих структур та м’яких тканин з експрес-цитологічним дослідженнямодне дослідження619,00
8002Лікувально-діагностична пункція поверхневих структур та м’яких тканинодне дослідження527,00
8003Черезшкірна діагностична пункція поверхневих структур та м’яких тканинодне дослідження325,00
8004Ультразвукова еластографія (компресійної та зсувної хвилі)одне дослідження348,00
8005Ультразвукове дослідження щитоподібної залози з використанням компресійної еластографіїодне дослідження329,00
8006Ультразвукове дослідження молочної залози з використанням компресійної еластографіїодне дослідження449,00
8007Ультразвукове дослідження гепатобіліарної системи з використанням компресійної еластографіїодне дослідження609,00
8008Трепан біопсія молочної залози під ультразвуковим контролем (вартість голки для біопсії та знеболюючих препаратів оплачується окремо)одне дослідження812,00

2. 4 Ультразвукові функціональні дослідження серця та судин

Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
9001Ехокардіографія з аналізом двох або більше  клапанів серця та тканинною доплерографієюодне дослідження493,00
9002Дуплексне сканування (доплерографія) брахіоцефальних судинодне дослідження556,00
9003Транскраніальне дуплексне сканування (ТКДС) судин головного мозкуодне дослідження556,00
9004Дуплексне сканування артерій/вен  верхніх кінцівок та інших магістральних судинодне дослідження403,00
9005Дуплексне сканування артерій/вен нижніх кінцівокодне дослідження556,00

2.5 Функціональні дослідження

Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
9006Комплексне дослідження функції зовнішнього дихання з функціональними пробами з визначенням ступеню вентиляційної недостатностіодне дослідження298,00
9007 Реовазографія 1 сегменту на 2-х кінцівках з проведенням функціональних або медикаментозних прободне дослідження238,00
9008Реоенцефалографія з функціональними та медикаментозними пробамиодне дослідження311,00
9009Електроенцефалографія з функціональними пробамиодне дослідження311,00
9010Ехоенцефалографія (М-ехо головного мозку)одне дослідження78,00
9011Електрокардіографія у 12 відведенняходне дослідження105,00
9012Додаткові ЕКГ у 3 відведенняходне дослідження25,00
9013ЕКГ спокою, ритмографія без навантажувальних проб з ручною обробкою матеріалуодне дослідження97,00
9014Велоергометрія /тредмілодне дослідження488,00
9015Холтерівське моніторування ЕКГодне дослідження556,00
9016Амбулаторне монінторування артеріального тискуодне дослідження426,00
9017Електроенцефалографія з функціональними пробами та когнітивні викликані потенціали з комп’ютерим аналізомодне дослідження636,00
9018Стимуляційна електроміографіяодне дослідження438,00

2.6 Рентгенівська діагностика

Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
7201Рентгенографія черепа   у двох проекціях  з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)одне дослідження198,00
7202Рентгенографія кісток носа в двох проекціях з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)  одне дослідження198,00
7203Рентгенографія основи черепа   в   аксіальній проекції з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)одне дослідження198,00
7204Рентгенографія скулової кістки  з одного боку у двох проекціях з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)одне дослідження198,00
7205Прицільна рентгенографія турецького сідла в бічній проекції прицільно  з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)одне дослідження198,00
7206Рентгенографія середнього вуха (пірамід скроневих кісток) за Шюллером, Майєром, Стенверсом — з одного боку з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)  одне дослідження198,00
7207Рентгенографія нижньої щелепи з одного боку з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)  одне дослідження198,00
7208Рентгенографія верхньої щелепи з одного боку з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)  одне дослідження198,00
7209Рентгенографія одного пальця кісті або стопи у двох проекціях з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) одне дослідження201,00
7210Рентгенографія трубчастих кісток з одного боку у двох проекціях з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)одне дослідження201,00
7211Рентгенографія суглобів з одного боку у двох проекціях з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)одне дослідження201,00
7212Рентгенографія п’яткової кістки з одного боку  у двох проекціях  (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)одне дослідження201,00
7213 Рентгенографія кісток таза в одній проекції  (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)одне дослідження201,00
7214Рентгенографія грудинно-ключинного зчленування (одна проекція) з одного боку з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)одне дослідження198,00
7215Рентгенографія лопатки у двох проекціях з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) одне дослідження198,00
7216Рентгенографія груднини в двох проекціях  з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)одне дослідження198,00
7217Рентгенографія хребта однієї анатомічної ділянки у двох проекціях з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки  сплачується додатково) одне дослідження241,00
7218Рентгенографія  куприка у двох проекціях з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) одне дослідження241,00
7219Рентгенографія крижово-клубових зчленувань з одного боку з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)одне дослідження201,00
7220Рентгенографія кісток стопи з одного боку у двох проекціях з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)одне дослідження201,00
7221Рентгенографія кісток кісті з одного боку у двох проекціях  з цифровою обробкою рентгенограм(вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)одне дослідження201,00
7222Рентгенографія зубів по Генішу (внеротова) з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)  одне дослідження149,00
7223Рентгенографія зубів прицільна з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)  одне дослідження118,00
7224Рентгенографія колоносових пазух  з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)  одне дослідження152,00
7225Рентгенографія органів грудної клітини у двох проекціях з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)одне дослідження280,00
7226Прицільна рентгенографія легень  з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) одне дослідження203,00
7018Мамографія одної молочної залози у двох проекціях з цифровою обробкою  термоплівки та аналізом лікарем-рентгенологом  архівних знімків в динаміці (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)одне дослідження347,00
7019Мамографія двох молочних залоз у двох проекціях з цифровою обробкою термоплівки та аналізом лікарем-рентгенологом  архівних знімків в динаміці або рентгенографією м’яких тканин аксилярної ділянки з одного боку (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)одне дослідження504,00
7020Прицільна рентгенографія молочної залози  з цифровою обробкою термоплівки (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)одне дослідження147,00
7227Рентгенологічне  дослідження стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки  (беззондове) з первинним подвійним контрастуванням та релаксацією з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)одне дослідження800,00
7228Рентгенологічне  дослідження товстої кишки з цифровою обробкою рентгенограм (іригоскопія-графія) одне дослідження797,00
7229Екскреторна урографія внутрішньовенна з виконанням відтермінованих знімків на 30 та 60 хвилинах з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки та контрастної речовини сплачується додатково) одне дослідження797,00
7230Оглядова рентгенографія черевної порожнини  з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)одне дослідження201,00
7231Рентгенографія хребта під фізіологічним навантаженням з вимірюванням сколіотичної деформації з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)одне дослідження296,00
7232Рентгенографія шийного відділу хребта з функціональними пробами (у трьох  проекціях) з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)одне дослідження301,00
7233Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта з функціональними пробами (у трьох проекціях)  з цифровою обробкою рентгенограм одне дослідження301,00
7234Рентгенографія колінного суглоба з фізіологічним навантаженням у двох проекціях    з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)одне дослідження301,00
7235Рентгенографія нижніх кінцівок під фізіологічним навантаженням з вимірюванням кута Q  з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)одне дослідження299,00
7236Рентгенографія ребер  з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)одне дослідження300,00
7237Рентгенографія стопи у боковій проекції  під фізіологічним  навантаженням  з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)одне дослідження251,00
7238Додаткове рентгенологічне дослідження у атиповій проекції з прицільною рентгенографією  з цифровою обробкою рентгенограм  (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)одне дослідження200,00
7239Додаткове рентгенологічне дослідження  з використанням томосинтезу  з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)одне дослідження305,00
7244Рентгенологічне дослідження  з використанням томосинтезу  з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)одне дослідження450,00
7240Рентгеніська денситометрія (абсорбціометрія) кісткової системиодне дослідження893,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
7241Запис обстеження на електронні носії ( CDR, DVD-диски) або повторне роздрукування рентгенівської плівки з архіву для видачі пацієнту (вартість рентгенівської плівки та диску сплачується додатково)одне дослідження138,00
7101Консультація лікарем-рентгенологом представлених рентгенограм однієї анатомічної ділянки, зроблених в інших лікувальних закладах з оформленням протоколуодин прийом61,00
7242Ретроспективний (в динаміці) аналіз та консультація лікарем- рентгенологом представлених мамограм або рентгенограм з оформленням протоколуодин прийом115,00
7243Консультація лікаря-рентгенолога перед неплановим дослідженням з метою визначення доцільності його проведенняодин прийом61,00

2.7 Мультиспіральна комп'ютерна томографія

Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
7052Мультиспіральна комп’ютерна томографія головного мозку та черепу (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD -диску  сплачується додатково) одне дослідження779,00
7301Мультиспіральна комп’ютерна томографія турецького сідла (вартість рентгенівської плівки та СD-або DVD-диску  сплачується додатково)одне дослідження779,00
7053Мультиспіральна комп’ютерна томографія приносових пазух і очних ямок (орбіт) (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) одне дослідження779,00
7055Мультиспіральна комп’ютерна томографія пірамід  скроневих кісток — стандартні проекції із додатковими коронарними проекціями з обох боків без внутрівенного контрастування (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження779,00
7302Мультиспіральна комп’ютерна томографія  верхньої  або нижньої щелеп (вартість рентгенівської плівки та CD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження779,00
7056Мультиспіральна комп’ютерна томографія кісток і м’яких тканин лицевого черепу (вартість рентгенівської плівки та CD або DVD-диску сплачується додатково) одне дослідження869,00
7057Мультиспіральна комп’ютерна томографія м»яких тканин шиї та гортані  з функціональним навантаженням  (фонацією) без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської плівки та CD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження930,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
7064Мультиспіральна комп’ютерна томографія м’яких тканин (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску  сплачується додатково)одне дослідження779,00
7305Мультиспіральна комп’ютерна томографія шийного відділу хребта (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску  сплачується додатково)одне дослідження779,00
7306Мультиспіральна комп’ютерна томографія грудного відділу хребта (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску  сплачується додатково)одне дослідження779,00
7307Мультиспіральна комп’ютерна томографія попереково-крижового відділу хребта (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску  сплачується додатково)одне дослідження779,00
7308Мультиспіральна комп’ютерна томографія  кісток малого тазу з крижово-клубовими сполученнями (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску  сплачується додатково) одне дослідження779,00
7309Мультиспіральна комп’ютерна томографія кісті або стопи — однієї анатомічної ділянки (вартість рентгенівської плівки та CD або DVD диска сплачується додатково)одне дослідження779,00
7067Мультиспіральна комп’ютерна томографія суглоба — одна анатомічна ділянка (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску  сплачується додатково)одне дослідження779,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
7061Мультиспіральна комп’ютерна томографія органів грудної порожнини з средостінням (вартість рентгенівської плівки та CD або DVD-диску  сплачується додатково)одне дослідження779,00
7062Мультиспіральна комп’ютерна томографія органів черевної порожнини та заочеревинного простору (вартість рентгенівської плівки та CD або DVD-диску  сплачується додатково) одне дослідження908,00
7303Мультиспіральна комп’ютерна томографія — ентерографія (з пероральним контрастуванням кишківника  (дві анатомічні ділянки — ОБП та ОМТ) без внутрішньовенного контрастування  (вартість рентгенівської плівки та CD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження1061,00
7304Мультиспіральна комп’ютерна томоурографія  (нирки, сечоводи, сечовий міхур) без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску  сплачується додатково) одне дослідження795,00
7063Мультиспіральна комп’ютерна томографія  органів  малого тазу (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску  сплачується додатково) одне дослідження920,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
7310Мультиспіральна комп’ютерна томографія пірамід  скроневих кісток — стандартні проекції із додатковими коронарними проекціями з двох сторін з внутрішньовенним болюсним контрастуванням з використанням автоматичного інжектора та болюсного  шприца  (вартість рентгенівської плівки та CD або DVD-диску, болюсного шприца та контрастної речовини сплачується додатково)одне дослідження1040,00
7068Мультиспіральна комп’ютерна томографія однієї анатомічної ділянки з внутрішньовенним мануальним контрастуванням    (вартість рентгенівської плівки, СD або DVD-диску та контрастної речовини сплачується додатково)одне дослідження1061,00
7069Мультиспіральна комп’ютерна томографія однієї анатомічної ділянки з  внутрішньоовенним болюсним контрастуванням з використанням автоматичного інжектора та болюсного  шприца (вартість рентгенівської плівки, СD або DVD-диску, болюсного шприца та контрастної речовини сплачується додатково)  одне дослідження1070,00
7058Мультиспіральна комп’ютерна томографія м’яких тканин шиї та гортані з функціональним навантаженням   (фонацією) з внутрішньоовенним болюсним контрастуванням  з використанням автоматичного інжектора та болюсного  шприца (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску, болюсного шприца та контрастної речовини сплачується додатково)одне дослідження1338,00
7312Мультиспіральна комп’ютерна томоурографія  (нирки, сечоводи, сечовий міхур) з внутрішньовенним болюсним  контрастуванням (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску,болюсного шприца та контрастної речовини сплачується додатково)одне дослідження1058,00
7313Мультиспіральна комп’ютерна томографія -натив однієї анатомічної ділянки + ангіографія однієї анатомічної ділянки  з внутрішньовенним болюсним контрастуванням  з використанням автоматичного інжектора та болюсного  шприца    (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску,болюсного шприца та контрастної речовини сплачується додатково)одне дослідження1171,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
7070Мультиспіральна комп’ютерна томографія дітей до 7 років та тяжкохворих  без внутрішньовенного контрастування з проведенням седації (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску та лікарських засобів сплачується додатково)одне дослідження946,00
7071Мультиспіральна комп’ютерна томографія  дітей до 7 років та тяжкохворих з внутрішньовенним контрастуванням та проведенням седації (вартість рентгенівської  плівки та СD або DVD-диску, контрастної речовини та лікарських засобів сплачується додатково) одне дослідження1367,00

2.8 Резонансна томографія

Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
7072Магнітно-резонансна томографія головного мозку (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) одне дослідження887,00
7073Магнітно-резонансна томографія гіпофізу (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) одне дослідження803,00
7074Магнітно-резонансна томографія очних ямок (орбіт) (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження1058,00
7075Магнітно-резонансна томографія приносових пазух (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) одне дослідження887,00
7076Магнітно-резонансна томографія м’яких тканин лицевого черепу (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження1058,00
7077Магнітно-резонансна томографія скронево-нижньощелепних суглобів: стандартне (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження887,00
7078Магнітно-резонансна томографія скронево-нижньощелепних суглобів:з функціональним навантаженням (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження1058,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
7079Магнітно-резонансна томографія м»яких тканин шиї (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження1058,00
7080Магнітно-резонансна томографія  шийного відділу хребта  (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження887,00
7401Магнітно-резонансна томографія  грудного відділу хребта  (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження887,00
7402Магнітно-резонансна томографія  поперекового відділу хребта  (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження887,00
7403Магнітно-резонансна томографія  крижово-клубових зчленувань  (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження887,00
7081Магнітно-резонансна томографія крижово-куприкового відділу хребта (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження887,00
7082Магнітно-резонансна томографія  частини спинного  мозку (шийного або грудного відділу) без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження1058,00
7088Магнітно-резонансна томографія суглоба — однієї анатомічної ділянки (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження1416,00
7089Магнітно-резонансна томографія довгих кісток з  м’якими тканинами однієї анатомічної ділянки (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження1058,00
7406Магнітно-резонансна томографія кісті або стопи однієї анатомічної ділянки (вартість рентгенівської плівки та СD-або DVD диску сплачується додатково)одне дослідження1037,00
7404Магнітно-резонансна томографія — скринінг хребта без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження1509,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
7083Магнітно-резонансна томографія органів середостіння (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження1058,00
7084Магнітно-резонансна томографія черевної порожнини (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження1058,00
7085Магнітно-резонансна томографія заочеревинного простору (наднирники, нирки)(вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження1058,00
7086Магнітно-резонансна томографія органів малого тазу (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) одне дослідження1058,00
7087Магнітно-резонансна томографія м’яких тканин (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) одне дослідження887,00
7405Магнітно-резонансна холангіо-холецистопанкреографія (МРХПГ) без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження1037,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
7407Магнітно-резонансна томографія черевної порожнини та заочеревинного простору з МР-холангіо-холецистопанкреографією (МРХПГ) з внутрішньовенним  болюсним контрастуванням  з використанням автоматичного інжектора та болюсного  шприца    (вартість рентгенівської плівки, СD або DVD-диску, контрастної речовини  та болюсного  шприца сплачується додатково)одне дослідження1649,00
7408Магнітно резонансна томографія — ангіографія судин головного мозку або судин шиї з  внутрішньовенним  болюсним контрастуванням  з використанням автоматичного інжектора та болюсного  шприца     (вартість рентгенівської плівки,  болюсного  шприца, СD або DVD-диску та контрастної речовини  сплачується додатково)одне дослідження1380,00
7091Магнітно-резонансна томографія однієї анатомічної ділянки з контрастуванням (мануальним або болюсним) (вартість рентгенівської плівки,  болюсного  шприца, СD або DVD-диску та контрастної речовини  сплачується додатково)одне дослідження1572,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
7092Магнітно-резонансна томографія тяжкохворих та дітей до 7 років без внутрівенного контрастування з проведенням седації     (вартість рентгенівської плівки, СD або DVD-диску та лікарських засобів сплачується додатково)одне дослідження952,00
7093Магнітно-резонансна томографія тяжкохворих та дітей до 7 років з внутрішньовенним контрастуванням   та проведенням седації (вартість рентгенівської плівки, СD або DVD-диску, болюсного  шприца, контрастної речовини та лікарських засобів  сплачується додатково)одне дослідження1363,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
7095Друк додаткової рентгенівської термоплівки лікарем-рентгенологом з 3D реконструкцією із архіву КНП «КМКДЦ» або з електронного носія  (CD , DVD – диска) наданого пацієнтом (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження264,00
7097Запис обстеження на електронні носії ( CD або DVD-диск)  для видачі пацієнту (вартість  СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження160,00
7102Консультація лікарем-рентгенологом КТ або МРТ знімків і зображень на електронних носіях, зроблених в інших лікувальних закладах з оформленням протоколуодин прийом414,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
7501Анестезіологічний супровід пацієнта при забезпеченні седації в ендоскопічних дослідженнях (вартість медичних препаратів сплачується додатково)одна процедура442,00
7502Анестезіологічний супровід пацієнта при забезпеченні седації в КТ та МРТ дослідженнях (вартість медичних препаратів сплачується додатково)одна процедура692,00
7503Анестезіологічний супровід пацієнта при проведенні внутрішньовенного  болюсного контрастування  з використанням автоматичного інжектора та болюсного  шприца в КТ та МРТ дослідженнях  (вартість контрастної речовини  та болюсного  шприца сплачується додатково) одна процедура692,00
7504Анестезіологічний супровід пацієнта при проведенні внутрішньовенного мануального  контрастування в КТ та МРТ дослідженнях  (вартість контрастної речовини  сплачується додатково)одна процедура535,00

3. Консультативні послуги

Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
3001Консультація лікаря-невропатолога вищої категоріїодин прийом277,00
3003Консультація лікаря-гастроентеролога вищої категорії, кандидата медичних наукодин прийом294,00
3006Консультація лікаря-уролога вищої категоріїодин прийом291,00
3009Консультація лікаря-сексопатолога б/категоріїодин прийом359,00
3010Консультація лікаря-ендокринолога вищої категорії, доктора медичних наукодин прийом306,00
3012Консультація лікаря-ендокринолога б/категоріїодин прийом225,00
3013Консультація лікаря-хірурга вищої категоріїодин прийом296,00
3016Консультація лікаря-онколога вищої категоріїодин прийом287,00
3018Консультація лікаря-хірурга-онколога 1 категоріїодин прийом282,00
3019Консультація лікаря-хірурга-онколога вищої категорії, кандидата медичних наукодин прийом297,00
3020Консультація лікаря-кардіолога вищої категоріїодин прийом277,00
3022Консультація лікаря-алерголога вищої категорії, кандидата медичних наукодин прийом311,00
3026Консультація лікаря-пульманолога вишої категоріїодин прийом277,00
3027Консультація лікаря-офтальмолога вищої категоріїодин прийом287,00
3029Консультація лікаря-акушера-гінеколога вищої категоріїодин прийом318,00
3031Консультація лікаря-отоларинголога вищої категоріїодин прийом292,00
3033Консультація лікаря-імунолога вищої категоріїодин прийом277,00
3110Консультація лікаря-дієтолога вищої категорії, кандидата медичних наукодин прийом504,00
3111Консультація лікаря-травматолога вищої категоріїодин прийом296,00
3112Консультація лікаря-дерматовенеролога  вищої категоріїодин прийом277,00
3113Консультація лікаря-ревматолога вищої категорії, кандидата медичних наукодин прийом294,00
3114Консультація лікаря-гематолога вищої категоріїодин прийом277,00
3115Консультація лікаря-інфекціоніста вищої категоріїодин прийом277,00
3116Консультація лікаря-психолога вищої категоріїодин прийом277,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
3034Взяття біопсійного матеріалу (для дослідження) при гінекологічних захворюваннях (вартість знеболюючих препаратів сплачується додатково)одне дослідження240,00
3035Кольпоскопія з написанням висновку  з кольоровими ілюстраціямиодна процедура339,00
3036Аспірація вмісту порожнини матки на гістологічні дослідження (вартість знеболюючих препаратів сплачується додатково)одна процедура239,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
3037Перевірка слуху за допомогою камертонуодне дослідження41,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
3038Взяття секрету простати одна процедура173,00
3039Взяття виділень з уретри одне дослідження129,00
3040Діагностика  та лікування хворих з порушенням ерективної функції за допомогою апарату «ЛОДАП»одна процедура187,00
 Гастроентерологічні  
3041Внутрішньошлункова P-h метрія один аналіз188,00
3042Дуоденальне зондування з одержанням порцiй жовчi А, B, Содна процедура557,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
3043Контроль очного тиску одне дослідження167,00
3044Обстеження на глаукомуодне дослідження232,00
3045Перевiрка гостроти зору щодо здатностi читати з підбором окуляріводне дослідження167,00

4. Медичне обслуговування за договорами або на платній основі

Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
    
3046Контрацепція внутрішньоматкова (вартість протизаплідних засобів сплачується додатково)одна процедура277,00
3047Видалення внутрішньоматкових протизаплідних засобіводна процедура276,00
3048Деструкція  1 елементу апаратним методом незалежно від розміру (вартість знеболюючих препаратів сплачується додатково)одна процедура276,00
3049Коагуляція шийки матки (вартість знеболюючих препаратів сплачується додатково)одна процедура283,00
3050Тампонада пiхви (вартість медичних препаратів сплачується додатково)одна процедура307,00
3051Iн’єкцiя лiкарських речовин пiдшкiрно, внутрiшньом’язово з проведенням попередньої проби на переносимість препаратів (вартість медичних препаратів сплачується додатково)одна маніпуляція66,00
3052Iн’єкцiя лiкарських речовин внутрішньовенно з проведенням попередньої проби на переносимість препаратів (вартість медичних препаратів сплачується додатково)одна маніпуляція88,00
3054Розкриття гематоми, абсцесу, перегородки носа (вартість медичних в т.ч. знеболюючих препаратів сплачується додатково)одна операція171,00
3055Репозиція  відламків, накладення гіпсової пов’язки  або спеціального коректора –фіксатора, який утримує ніс у звичному положенні (при тільки що отриманій травмі – переломі кісток носа у випадку відсутності ознак струсу головного мозку), (вартість медичних препаратів сплачується додатково)одна процедура157,00
3057Парамеатальна блокада (вартість медичних препаратів сплачується додатково)одна маніпуляція44,00
3058Видалення сіркових пробокодна процедура46,00
3059Процедура усунення гідроцелє методом Бергмана або Вінкельнама (вартість медичних препаратів сплачується додатково) одна операція738,00
3060Розсiчення вуздечки (вартість знеболюючих препаратів сплачується додатково)одна операція738,00
3061Катетеризацiя сечового мiхура (вартість знеболюючих препаратів сплачується додатково)одна процедура195,00
3063Інстіляція в уретру (вартість знеболюючих препаратів сплачується додатково) одна процедура147,00
3065Електрокоагуляція папілом шкіри (вартість знеболюючих препаратів сплачується додатково)одна операція164,00
3066Огляд, обробка та перев’язка раниодна процедура99,00
3067Видалення доброякісних новоутворень (атероми, фіброми, гігроми, ліпоми), радикальна операція врослого нігтя (вартість знеболювальних препаратів сплачується додатково)одна операція1007,00
3068Розкриття гнійників (халазіон, гранульома, панарицій, фурункул, абсцес, гідраденіт, флегмона), (вартість знеболювальних препаратів сплачується додатково) одна операція829,00
3069Видалення стороннього тіла з окаодна процедура297,00
3070Видалення віїодна процедура296,00
3071Видалення халазіона (вартість знеболювальних препаратів сплачується додатково) одна процедура419,00
3072Видалення гранульоми (вартість знеболювальних препаратів сплачується додатково)одна процедура651,00
3073Масаж повікодна процедура250,00
3074Промивання сльозових шляхіводна процедура336,00
3075Активація (пластика) нижньої сльозової точки (вартість знеболювальних препаратів сплачується додатково) одна процедура651,00
3076Пластика нижньої повіки при завороті (вивороті) (вартість знеболювальних препаратів сплачується додатково) одна процедура950,00
3077Пластика гриж нижньої повіки (вартість знеболювальних препаратів сплачується додатково) одна процедура1032,00
3078Видалення базаліоми повік (вартість знеболювальних препаратів сплачується додатково) одна процедура790,00
3079Видалення канділом, кератоакантом (вартість знеболювальних препаратів сплачується додатково) одна процедура666,00
3080Пластика верхньої повіки при  дерматохалазисі (одно повіко) (вартість знеболювальних препаратів сплачується додатково)одна процедура872,00
3081Ін’єкція парабульбарна (вартість медичних препаратів сплачується додатково) одна процедура124,00
3082Ін’єкція підкон’юктивальна (вартість медичних  препаратів сплачується додатково)одна процедура166,00
3083Ін’єкція в вискову ділянку (вартість медичних препаратів сплачується додатково)одна процедура125,00
3084Екстезія шийки матки (вартість знеболюючих препаратів сплачується додатково)одна процедура368,00
3085Цистометріяодне обстеження576,00
3086Електроміографія тазового днаодне обстеження694,00
3087Розрізання гематоми вушної раковини (вартість медичних в т.ч. знеболюючих препаратів сплачується додатково)одна операція171,00
3088Введення лікарських засобів в слизову оболонку носових раковин (вартість медичних препаратів сплачується додатково)один прийом89,00
3089Введення лікарських засобів в мигдалини та паратонзилярно (вартість медичних препаратів сплачується додатково)одна маніпуляція24,00
3090Зупинка носової кровотечі (передня та в деяких випадках задня томпонада)одна процедура171,00
3091Введення в гортань необхідних лікарських розчинів (вартість медичних препаратів сплачується додатково)одна маніпуляція24,00
3092Промивання аттика (вартість медичних препаратів сплачується додатково)одна процедура48,00
3093Катетеризація євстахієвої труби (вартість медичних препаратів сплачується додатково)одна процедура44,00
3094Пункція гайморової пазухи (вартість медичних в т.ч. знеболюючих препаратів сплачується додатково)одна процедура134,00
3095Видалення інородних тіл з глотки, носа, внутрішнього слухового проходуодна процедура46,00
3096Розрізання паратонзилярного абсцесу (вартість медичних в т.ч. знеболюючих препаратів сплачується додатково)одна операція112,00
3097Припікання грануляційодна процедура90,00
3098Вправлення парафімозу (вартість знеболюючих препаратів сплачується додатково)одна операція148,00
3099Бужування уретри (вартість знеболюючих препаратів сплачується додатково)одна процедура153,00
3100Циркумізіо (кругове висічення крайної плоті (вартість знеболюючих препаратів сплачується додатково)одна операція1555,00
3101Урофлуометріяодне дослідження183,00
3102Внутрішньосуглобна ін’єкція (вартість медичних препаратів сплачується додатково)одна маніпуляція139,00
3103Іммобілізація кінцівок пластиковим матеріалом скотчкаст та софткастодна процедура132,00
3104Паравертебратальна блокада (вартість медичних препаратів сплачується додатково)одна маніпуляція132,00
3105Одномоментна закрита репозиція уламків кісток з іммобілізацією гіпсовою пов’язкою (вартість знеболюючих препаратів сплачується додатково)одна операція272,00
3106Виправлення вивиху суглобу з іммобілізацією (вартість знеболюючих препаратів сплачується додатково)одна операція272,00
3107Операція  розсічення або висічення долонного апоневрозу при контрактурі Дюпуітрена (вартість знеболюючих препаратів сплачується додатково)одна операція834,00
3108Розсічення кільцевидної зв»язки на долоні (вартість знеболюючих препаратів сплачується додатково)одна операція567,00
3109Операція видалення сухожильного ганглію у ділянках (кість, стопа) (вартість знеболюючих препаратів сплачується додатково)одна операція513,00
Адреса

Україна, м.Київ 04201 вул. Кондратюка 6

ТЕЛЕФОН

(044) 333-92-53

Email

info@kmkdc.kiev.ua

Сайт розроблен у студii Mother Production