Тарифи

Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями громадян, що надаються без направлення лікарів

1.Лабораторні послуги

1.1.Цитологічні дослідження

1001 Цитологічне дослідження біоматеріалу, одержаного під час гінекологічних оглядів, виділень з мигдалин, цервікального каналу, прямої кишки, пофарбоване за Романовським-Гімзе 140,00
1002 Цитологічне дослідження гінекологічного матеріалу на елементи злоякісних утворень 244,00
1003 Дослідження пунктатів із пухлин, передпухлинних, пухлиноподібних утворень та ущільнень будь-якої локалізаціх (молочна залоза, щитоподібна залоза, слинна залоза,  яєчко, кістки, шкіра, лімфатичні вузли, тощо), з урахуванням перегляду нативного матеріалу 381,00
1004 Кольпоцитологічне дослідження виділень з підрахунком індексу дозрівання, КПІ, ЕІ, лейкоцитів, мікрофлори, визначення реакції мазка, пофарбоване за Папенгеймом 270,00
1005 Дослідження виділень з соска молочної залози, поверхні ерозій, виразок, ран, фістул 175,00
1006 Цитологічне дослідження матеріалу органів ротової порожнини, глотки, гортані, шкіри та підшкірної клітковини 281,00
1007 Дослідження мокротиння: загальні особливості, мікроскопія нефарбованих препаратів, мікроскопія фарбованих препаратів 166,00
1008 Дослідження мокротиння на мікробактерії туберкульозу 101,00
1009 Цитологічне дослідження матеріалу органів травлення, одержаних при ендоскопічних дослідженнях 215,00

1.2. Гістологічні дослідження

1010Гістологічні дослідження органів травлення333,00
1011Гістологічні дослідження жіночих статевих органів333,00
1012Гістологічні дослідження шкіри та підшкірної клітковини333,00
1013Гістологічні дослідження органів ротової порожнини, глотки, гортані 333,00

1.3.Забір біоматеріалу на дослідження

2002Взяття крові з пальця на загальний аналіз крові38,00
2057Взяття крові з вени на лабораторні дослідження 53,00

1. 4. Гематологічні дослідження

2301, 2014,    2012Загальний аналіз крові автоматизований, швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ), лейкоцитарна формула ( ручний підрахунок)229,00
2016Підрахунок ретикулоцитів64,00
2018Мікроскопічне дослідження товстої краплі та мазків крові на малярійний плазмодій275,00
2019Визначення вовчакових клітин (LE-клітин) 329,00
2058Визначення часу кровотечi 28,00
2059Визначення часу кровотечі крові 47,00

1.5 Загально-клінічні дослідження

2020, 2021, 2030Загальний аналіз сечі, білок в сечі,  мікроскопія осаду161,00
2037Амiлаза в сечі ( діастаза)79,00
2031Дослiдження сечі за Зимницьким (8 порцій)67,00
2032Мікроскопічне дослiдження осаду сечі методом Нечипоренка 98,00
2038, 2042Копрограма133,00
2039Аналіз на  приховану кров у калі (ok-тест)127,00
2043Знаходження яєць гельмінтів (метод нативного мазку) у калі60,00
2044Дослідження на найпростіші у калі128,00
2045Дослідження на гострики (ентеробіоз) 55,00
2306Визначення антигену лямблій у калі імунохроматографічним методом220,00
2046Визначення хелікобактера пілорі у калі імунохроматографічним методом277,00
2048Дослідження секрету простати                                              73,00
2051Мiкроскопiя видiлень з уретри чоловіків71,00
2052Мікроскопія жіночих виділень74,00
2053Спермограма                                                                    267,00
2054Мікроскопічне дослідження дуоденального вмісту 93,00
2055Дослідження матеріалу зскрібків на  демодекс190,00

1. 6. Бiохiмiчнi дослідження

 Печінкові проби344,00
2094Бiлiрубiн   загальний61,00
2095Бiлiрубiн прямий60,00
2085Аспартатамiнотрансфераза (АСТ)50,00
2086Аланiнамiнотрансфераза ( АЛТ)50,00
2087Гама-глутамiлтрансфераз ( ГГТП)54,00
2090Лужна  фосфатаза (ЛФ)69,00
   Ниркові проби229
2071Загальний бiлок52,00
2072Альбумiн 47,00
2109Креатинiн75,00
2112Сечовина55,00
2074Глюкоза65,00
2075Глiкований гемоглобiн 175,00
2076Глiкемiчний профiль (тест толерантності до глюкози) 111,00
2079Холестерин53,00
2080Лiпопротеїди високої щiльностi (ЛПВЩ) 75,00
2082Триглiцериди90,00
2084Ліпідограма (ХС,ТГ, ЛПВЩ, ЛПДНЩ, ЛПНЩ, КА)243,00
2111Сечова кислота 68,00
2093Амiлаза92,00
Біохімічні дослідження (печінкові+ниркові+глюкоза+ холестерин+ тригл.+ сечова к-та+ амілаза)982,00
   Оцінка гемостазу  (коагулограма) 466,00
2310 Протромбiновий час (ПТІ) та МНО   73,00
2311 Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТВ) 73,00
2063 Тромбiновий час (ТЧ) 125,00
2067 Фiбриноген 70,00

1.7. Імунологічні дослідження

2126Ревматоїдний фактор (РФ) — напівкількісне визначення      62,00
2320Ревматоїдний фактор —  кількісне визначення81,00
2127Антистрептолiзин (АСЛО)  — напівкількісне визначення     96,00
2125С-реактивний білок (СРБ) — напівкількісне визначення     66,00
2318 С-реактивний білок —  кількісне визначення94,00
2140Трийодотиронiн загальний ( T-3)256,00
2142Трийодотиронiн вiльний( T-3 вільний)256,00
2141Тироксин загальний (T-4)237,00
2143Тироксин вільний ( T-4 вільний) 243,00
2144Тиреотропний гормон (ТТГ) 246,00
2145Антитiла до тиреоглобулiну (AТТГ)251,00
2146Антитiла до тиреоїдної пероксидази (АТПО)258,00
2128Лютеїнiзуючий гормону  (ЛГ)273,00
2129Фолiкулостимулючий гормон (ФСГ) 273,00
2131Естрадiол329,00
2132Прогестерон329,00
2133Пролактин289,00
2138Тестостерон загальний333,00
2139Тестостерон вільний 347,00
2148Раковоембріональний антиген (РЕА, CEA)197,00
2151Онкомаркер молочної залози  (СА 15-3)194,00
2149Онкомаркеру яєчникiв (СА 125) 197,00
2154Простатоспецифiчний антиген  загальний (PSА total)178,00
2155 Простатоспецифiчний антиген вільний(PSА free)180,00
2169Гепатит В, ядерний антиген (HBcor)219,00
2119Гепатиту В,  поверхневий антиген  (HBsAg)142,00
2121Гепатит В (HBsAg, HBeAg, HBsAb, HBeAb, HBcor)294,00
2334Гепатит С, антитіла сумарні 209,00
2317Гепатит С (HСV) — швидкий тест      144,00
2159Цитомегаловiрус, антитіла Ig G   (CMV Ig G)232,00
2161Вiрус простого герпесу 1/2 типу, антитіла Ig G (HSV)231,00
2172Токсоплазмоз, антитіла Ig G235,00
2165Хламідії,  антитіла  Ig G215,00
2343Коронавірус (SARS-CoV-2 ), антитіла  Ig G 260,00
2344Коронавірус (SARS-CoV-2 ), антитіла Ig M265,00
2136 С-пептид333,00
2338Хелікобактер пілорі (білок Cag A), антитіла Ig A239,00
2176Аскариди,  антитіла Ig G244,00
2174ЛямбліЇ,   антитіла  сумарні236,00
2175 Токсокари, антитіла Ig G238,00
2114, 2115Група кровi та резус-фактор158,00
2116Визначення  антитіл до резус-фактору89,00
2117Визначення антитіл-гемолізинів134,00
2118 Серодiагностика сифiлiсу (реакція мікропреципітації)65,00
2122Тропонін  імунохроматографічним методом229,00
2123Тропонін, креатинкіназа МВ та міоглобін  імунохроматографічним методом319,00

2. Діагностичні послуги

2.1 Ультразвукові дослідження

Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
4001Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м’яких тканин, кісток та суглобів:щитовидна залоза одне дослідження240,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
4002Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м’яких тканин, кісток та суглобів: молочні залози (з обох сторін)одне дослідження355,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
4003Ультразвукові дослідження  з використанням внутрішньопорожнинних  датчиків: інтраректальне стінок прямої кишки одне дослідження309,00
4004Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи за окремими органами: печінкаодне дослідження128,00
4005Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи за окремими органами:жовчний міхур + жовчні протоки одне дослідження128,00
4006Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи за окремими органами: підшлункова залоза одне дослідження184,00
4007Трансабдомінальне ультразвукове дослідження органів гепатобіліарної системи комплексно: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінкаодне дослідження468,00
4008Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи за окремими органами:печінки + жовчний міхур + жовчні протокиодне дослідження185,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
4009Трансабдомінальні дослідження сечостатевої ситеми для чоловіків за окремими органами: нирки + наднирникові залози одне дослідження184,00
4010Трансабдомінальні ультразвукові дослідження сечостатевої системи для чоловіків комплексно: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + передміхурова залозаодне дослідження468,00
4011Трансабдомінальні ультразвукові дослідження сечостатевої системи: для жінок комплексно: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + матка + яєчникиодне дослідження521,00
4012Трансабдомінальні дослідження сечостатевої ситеми для чоловіків: за окремими органами: сечовий міхур з визначенням залишкової сечі одне дослідження128,00
4013Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для чоловіків: за окремими органами: передміхурова залоза одне дослідження128,00
4014Ультразвукові дослідження  з використанням внутрішньопорожнинних датчиків:інтраректальні  дослідження передміхурової залози одне дослідження308,00
4015Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для чоловіків: за окремими органами: яєчкиодне дослідження128,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
4016 Ультразвукові дослідження  з використанням внутрішньопорожнинних датчиків: інтраректальні дослідження жіночих статевих органів одне дослідження308,00
4017 Ультразвукові дослідження  з використанням внутрішньопорожнинних датчиків: інтравагінальні дослідження жіночих статевих органів одне дослідження304,00
4018Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для жінок комплексно:матка + яєчники одне дослідження298,00
4019Трансаобдомінальні дослідження сечостатевої системи для жінок комплексно: матка при вагітності + пренатальне обстеження стану плодаодне дослідження298,00
4020Ультразвукове дослідження вагітної матки з визначенням стану плаценти одне дослідження241,00
4021 Доплерометричне дослідження фетоплацентарного і маточно-плацентарного кровообігу одне дослідження185,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
4022Ультразвукове дослідження патології плодуодне дослідження524,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
4023Ультразвукове дослідження колінних суглобів з двох сторінодне дослідження355,00
4024Ультразвукове дослідження поверхневих структур, мяких тканин, кісток та суглобів: м»які тканини одне дослідження185,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
4025Ультразвукове дослідження селезінки + судини портальної системиодне дослідження185,00
4026Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м’яких тканин, кісток та суглобів: лімфатичні вузли одне дослідження182,00
4027Доплерографія судин нирок одне дослідження355,00
4028Доплерографія судин печінкиодне дослідження128,00
4029Доплерографія селезінкових судин одне дослідження128,00
4030Ультразвукове (та доплерографічне) дослідження великих судин черевної порожнини одне дослідження468,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
4031Ультразвукове дослідження органів грудної порожнини: плевральна порожнинаодне дослідження241,00
4032Ультразвукове  дослідження поверхневих структур, м’яких тканин, кісток та суглобів: слинні залози одне дослідження185,00
4033Ультразвукове  дослідження поверхневих структур, мяких тканин, кісток та суглобів: кістки та суглоби (в залежності від складності)одне дослідження355,00
4034Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м’яких тканин, кісток та суглобів: структури окаодне дослідження355,00

2.2 Ендоскопічні дослідження

Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
5001Езофагогастродуоденоскопія діагностичнаодне дослідження682,00
5002Ендоскопічна внутрішньошлункова Ph-метріяодне дослідження240,00
5003Колоноскопія тотальнаодне дослідження1191,00
5004Ректосигмоідоскопіяодне дослідження398,00
5006Езофагогастроскопія з хромоскопією (Хромогастроскопія)одне дослідження897,00
5007Колоноскопія з хромоскопією (Хромоколоноскопія)одне дослідження1407,00
5008Виконання уреазного тесту при ЕГДСодне дослідження504,00
5009Біопсія стравоходу ендоскопічнаодна процедура521,00
5010Біопсія шлунка ендоскопічнаодна процедура521,00
5011Біопсія тонкої кишки ендоскопічнаодна процедура521,00
5012Біопсія великого дуодентального сосочка  ендоскопічнаодна процедура521,00
5013Біопсія товстої кишки ендоскопічнаодна процедура932,00
5014Видалення сторонніх тіл з шлунку (1 тіло)одна процедура740,00
5015Забір матеріалу на цитологічне дослідження при ЕГДСодна процедура117,00

2.3 Ультразвукова пункційна біопсія

Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
8001Черезшкірна діагностична пункція поверхневих структур та м’яких тканин з експрес-цитологічним дослідженнямодне дослідження998,00
8002Лікувально-діагностична пункція поверхневих структур та м’яких тканинодне дослідження622,00
8003Черезшкірна діагностична пункція поверхневих структур та м’яких тканинодне дослідження396,00
8004Ультразвукова еластографія (компресійної та зсувної хвилі)одне дослідження399,00
8005Ультразвукове дослідження щитоподібної залози з використанням компресійної еластографіїодне дослідження377,00
8006Ультразвукове дослідження молочної залози з використанням компресійної еластографіїодне дослідження513,00
8007Ультразвукове дослідження гепатобіліарної системи з використанням компресійної еластографіїодне дослідження694,00
8008Трепан біопсія молочної залози під ультразвуковим контролем (вартість голки для біопсії та знеболюючих препаратів оплачується окремо)одне дослідження990,00

2. 4 Ультразвукові функціональні дослідження серця та судин

Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
9001Ехокардіографія з аналізом двох або більше  клапанів серця та тканинною доплерографієюодне дослідження677,00
9002Дуплексне сканування (доплерографія) брахіоцефальних судинодне дослідження677,00
9003Транскраніальне дуплексне сканування (ТКДС) судин головного мозкуодне дослідження677,00
9004Дуплексне сканування артерій/вен  верхніх кінцівок та інших магістральних судинодне дослідження511,00
9005Дуплексне сканування артерій/вен нижніх кінцівокодне дослідження677,00

2.5 Функціональні дослідження

Код послуги НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ ОДИНИЦЯ ВИМІРУ Тариф без ПДВ, грн
9006 Комплексне дослідження функції зовнішнього дихання з функціональними пробами з визначенням ступеню вентиляційної недостатності одне дослідження 447,00
9007  Реовазографія 1 сегменту на 2-х кінцівках з проведенням функціональних або медикаментозних проб одне дослідження 395,00
9008 Реоенцефалографія з функціональними та медикаментозними пробами одне дослідження 671,00
9009 Електроенцефалографія з функціональними пробами одне дослідження 670,00
9010 Ехоенцефалографія (М-ехо головного мозку) одне дослідження 168,00
9011 Електрокардіографія у 12 відведеннях одне дослідження 195,00
9012 Додаткові ЕКГ у 3 відведеннях одне дослідження 60,00
9013 ЕКГ спокою, ритмографія без навантажувальних проб з ручною обробкою матеріалу одне дослідження 97,00
9014 Велоергометрія /тредміл одне дослідження 696,00
9015 Холтерівське моніторування ЕКГ одне дослідження 816,00
9016 Амбулаторне монінторування артеріального тиску одне дослідження 721,00

2.6 Рентгенівська діагностика

Код послуги НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ ОДИНИЦЯ ВИМІРУ Тариф без ПДВ, грн
7201 Рентгенографія черепа   у двох проекціях  з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) одне дослідження 299,00
7202 Рентгенографія кісток носа в двох проекціях з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) одне дослідження 299,00
7205 Прицільна рентгенографія турецького сідла в бічній проекції прицільно  з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) одне дослідження 299,00
7209 Рентгенографія одного пальця кісті або стопи у двох проекціях з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) одне дослідження 302,00
7210 Рентгенографія трубчастих кісток з одного боку у двох проекціях з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) одне дослідження 302,00
7211 Рентгенографія суглобів з одного боку у двох проекціях з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) одне дослідження 302,00
7212 Рентгенографія п’яткової кістки з одного боку  у двох проекціях  (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) одне дослідження 302,00
7213  Рентгенографія кісток таза в одній проекції  (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) одне дослідження 302,00
7217 Рентгенографія хребта однієї анатомічної ділянки у двох проекціях з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки  сплачується додатково) одне дослідження 302,00
7218 Рентгенографія  куприка у двох проекціях з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) одне дослідження 302,00
7220 Рентгенографія кісток стопи з одного боку у двох проекціях з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) одне дослідження 302,00
7221 Рентгенографія кісток кісті з одного боку у двох проекціях  з цифровою обробкою рентгенограм(вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) одне дослідження 302,00
7224 Рентгенографія колоносових пазух  з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) одне дослідження 259,00
7225 Рентгенографія органів грудної клітини у двох проекціях з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) одне дослідження 324,00
7018 Мамографія одної молочної залози у двох проекціях з цифровою обробкою  термоплівки та аналізом лікарем-рентгенологом  архівних знімків в динаміці (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) одне дослідження 540,00
7019 Мамографія двох молочних залоз у двох проекціях з цифровою обробкою термоплівки та аналізом лікарем-рентгенологом  архівних знімків в динаміці або рентгенографією м’яких тканин аксилярної ділянки з одного боку (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) одне дослідження 741,00
7020 Прицільна рентгенографія молочної залози  з цифровою обробкою термоплівки (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) одне дослідження 147,00
7232 Рентгенографія шийного відділу хребта з функціональними пробами (у трьох  проекціях) з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) одне дослідження 369,00
7233 Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта з функціональними пробами (у трьох проекціях)  з цифровою обробкою рентгенограм одне дослідження 369,00
7236 Рентгенографія ребер  з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) одне дослідження 362,00
7237 Рентгенографія стопи у боковій проекції  під фізіологічним  навантаженням  з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) одне дослідження 302,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
7241Запис обстеження на електронні носії ( CDR, DVD-диски) або повторне роздрукування рентгенівської плівки з архіву для видачі пацієнту (вартість рентгенівської плівки та диску сплачується додатково)одне дослідження200,00
7101Консультація лікарем-рентгенологом представлених рентгенограм однієї анатомічної ділянки, зроблених в інших лікувальних закладах з оформленням протоколуодин прийом112,00
7242Ретроспективний (в динаміці) аналіз та консультація лікарем- рентгенологом представлених мамограм або рентгенограм з оформленням протоколуодин прийом115,00
7243Консультація лікаря-рентгенолога перед неплановим дослідженням з метою визначення доцільності його проведенняодин прийом112,00

2.7 Мультиспіральна комп'ютерна томографія

Код послуги НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ ОДИНИЦЯ ВИМІРУ Тариф без ПДВ, грн
7052 Мультиспіральна комп’ютерна томографія головного мозку та черепу (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD -диску  сплачується додатково)  одне дослідження 779,00
7301 Мультиспіральна комп’ютерна томографія турецького сідла (вартість рентгенівської плівки та СD-або DVD-диску  сплачується додатково) одне дослідження 779,00
7053 Мультиспіральна комп’ютерна томографія приносових пазух і очних ямок (орбіт) (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)  одне дослідження 779,00
7055 Мультиспіральна комп’ютерна томографія пірамід  скроневих кісток — стандартні проекції із додатковими коронарними проекціями з обох боків без внутрівенного контрастування (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) одне дослідження 779,00
7302 Мультиспіральна комп’ютерна томографія  верхньої  або нижньої щелеп (вартість рентгенівської плівки та CD або DVD-диску сплачується додатково) одне дослідження 779,00
7056 Мультиспіральна комп’ютерна томографія кісток і м’яких тканин лицевого черепу (вартість рентгенівської плівки та CD або DVD-диску сплачується додатково)  одне дослідження 869,00
7057 Мультиспіральна комп’ютерна томографія м»яких тканин шиї та гортані  з функціональним навантаженням  (фонацією) без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської плівки та CD або DVD-диску сплачується додатково) одне дослідження 930,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
7064Мультиспіральна комп’ютерна томографія м’яких тканин (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску  сплачується додатково)одне дослідження779,00
7305Мультиспіральна комп’ютерна томографія шийного відділу хребта (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску  сплачується додатково)одне дослідження779,00
7306Мультиспіральна комп’ютерна томографія грудного відділу хребта (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску  сплачується додатково)одне дослідження779,00
7307Мультиспіральна комп’ютерна томографія попереково-крижового відділу хребта (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску  сплачується додатково)одне дослідження779,00
7308Мультиспіральна комп’ютерна томографія  кісток малого тазу з крижово-клубовими сполученнями (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску  сплачується додатково) одне дослідження779,00
7309Мультиспіральна комп’ютерна томографія кісті або стопи — однієї анатомічної ділянки (вартість рентгенівської плівки та CD або DVD диска сплачується додатково)одне дослідження779,00
7067Мультиспіральна комп’ютерна томографія суглоба — одна анатомічна ділянка (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску  сплачується додатково)одне дослідження779,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
7061Мультиспіральна комп’ютерна томографія органів грудної порожнини з средостінням (вартість рентгенівської плівки та CD або DVD-диску  сплачується додатково)одне дослідження779,00
7062Мультиспіральна комп’ютерна томографія органів черевної порожнини та заочеревинного простору (вартість рентгенівської плівки та CD або DVD-диску  сплачується додатково) одне дослідження908,00
7303Мультиспіральна комп’ютерна томографія — ентерографія (з пероральним контрастуванням кишківника  (дві анатомічні ділянки — ОБП та ОМТ) без внутрішньовенного контрастування  (вартість рентгенівської плівки та CD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження1061,00
7304Мультиспіральна комп’ютерна томоурографія  (нирки, сечоводи, сечовий міхур) без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску  сплачується додатково) одне дослідження795,00
7063Мультиспіральна комп’ютерна томографія  органів  малого тазу (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску  сплачується додатково) одне дослідження920,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
7310Мультиспіральна комп’ютерна томографія пірамід  скроневих кісток — стандартні проекції із додатковими коронарними проекціями з двох сторін з внутрішньовенним болюсним контрастуванням з використанням автоматичного інжектора та болюсного  шприца  (вартість рентгенівської плівки та CD або DVD-диску, болюсного шприца та контрастної речовини сплачується додатково)одне дослідження1040,00
7068Мультиспіральна комп’ютерна томографія однієї анатомічної ділянки з внутрішньовенним мануальним контрастуванням    (вартість рентгенівської плівки, СD або DVD-диску та контрастної речовини сплачується додатково)одне дослідження1061,00
7069Мультиспіральна комп’ютерна томографія однієї анатомічної ділянки з  внутрішньоовенним болюсним контрастуванням з використанням автоматичного інжектора та болюсного  шприца (вартість рентгенівської плівки, СD або DVD-диску, болюсного шприца та контрастної речовини сплачується додатково)  одне дослідження1070,00
7058Мультиспіральна комп’ютерна томографія м’яких тканин шиї та гортані з функціональним навантаженням   (фонацією) з внутрішньоовенним болюсним контрастуванням  з використанням автоматичного інжектора та болюсного  шприца (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску, болюсного шприца та контрастної речовини сплачується додатково)одне дослідження1338,00
7312Мультиспіральна комп’ютерна томоурографія  (нирки, сечоводи, сечовий міхур) з внутрішньовенним болюсним  контрастуванням (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску,болюсного шприца та контрастної речовини сплачується додатково)одне дослідження1058,00
7313Мультиспіральна комп’ютерна томографія -натив однієї анатомічної ділянки + ангіографія однієї анатомічної ділянки  з внутрішньовенним болюсним контрастуванням  з використанням автоматичного інжектора та болюсного  шприца    (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску,болюсного шприца та контрастної речовини сплачується додатково)одне дослідження1171,00

2.8 Магнітно - резонансна томографія

Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
7072Магнітно-резонансна томографія головного мозку (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) одне дослідження887,00
7073Магнітно-резонансна томографія гіпофізу (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) одне дослідження803,00
7074Магнітно-резонансна томографія очних ямок (орбіт) (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження1058,00
7075Магнітно-резонансна томографія приносових пазух (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) одне дослідження887,00
7076Магнітно-резонансна томографія м’яких тканин лицевого черепу (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження1058,00
7077Магнітно-резонансна томографія скронево-нижньощелепних суглобів: стандартне (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження887,00
7078Магнітно-резонансна томографія скронево-нижньощелепних суглобів:з функціональним навантаженням (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження1058,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
7079Магнітно-резонансна томографія м»яких тканин шиї (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження1058,00
7080Магнітно-резонансна томографія  шийного відділу хребта  (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження887,00
7401Магнітно-резонансна томографія  грудного відділу хребта  (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження887,00
7402Магнітно-резонансна томографія  поперекового відділу хребта  (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження887,00
7403Магнітно-резонансна томографія  крижово-клубових зчленувань  (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження887,00
7081Магнітно-резонансна томографія крижово-куприкового відділу хребта (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження887,00
7082Магнітно-резонансна томографія  частини спинного  мозку (шийного або грудного відділу) без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження1058,00
7088Магнітно-резонансна томографія суглоба — однієї анатомічної ділянки (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження1416,00
7089Магнітно-резонансна томографія довгих кісток з  м’якими тканинами однієї анатомічної ділянки (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження1058,00
7406Магнітно-резонансна томографія кісті або стопи однієї анатомічної ділянки (вартість рентгенівської плівки та СD-або DVD диску сплачується додатково)одне дослідження1037,00
7404Магнітно-резонансна томографія — скринінг хребта без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження1509,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
7083Магнітно-резонансна томографія органів середостіння (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження1058,00
7084Магнітно-резонансна томографія черевної порожнини (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження1058,00
7085Магнітно-резонансна томографія заочеревинного простору (наднирники, нирки)(вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження1058,00
7086Магнітно-резонансна томографія органів малого тазу (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) одне дослідження1058,00
7087Магнітно-резонансна томографія м’яких тканин (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) одне дослідження887,00
7405Магнітно-резонансна холангіо-холецистопанкреографія (МРХПГ) без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження1037,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
7407Магнітно-резонансна томографія черевної порожнини та заочеревинного простору з МР-холангіо-холецистопанкреографією (МРХПГ) з внутрішньовенним  болюсним контрастуванням  з використанням автоматичного інжектора та болюсного  шприца    (вартість рентгенівської плівки, СD або DVD-диску, контрастної речовини  та болюсного  шприца сплачується додатково)одне дослідження1649,00
7408Магнітно резонансна томографія — ангіографія судин головного мозку або судин шиї з  внутрішньовенним  болюсним контрастуванням  з використанням автоматичного інжектора та болюсного  шприца     (вартість рентгенівської плівки,  болюсного  шприца, СD або DVD-диску та контрастної речовини  сплачується додатково)одне дослідження1380,00
7091Магнітно-резонансна томографія однієї анатомічної ділянки з контрастуванням (мануальним або болюсним) (вартість рентгенівської плівки,  болюсного  шприца, СD або DVD-диску та контрастної речовини  сплачується додатково)одне дослідження1572,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
7095Друк додаткової рентгенівської термоплівки лікарем-рентгенологом з 3D реконструкцією із архіву КНП «КМКДЦ» або з електронного носія  (CD , DVD – диска) наданого пацієнтом (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження275,00
7097Запис обстеження на електронні носії ( CD або DVD-диск)  для видачі пацієнту (вартість  СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження160,00
7102Консультація лікарем-рентгенологом КТ або МРТ знімків і зображень на електронних носіях, зроблених в інших лікувальних закладах з оформленням протоколуодин прийом426,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
7501Анестезіологічний супровід пацієнта при забезпеченні седації в ендоскопічних дослідженнях (вартість медичних препаратів сплачується додатково)одна процедура442,00
7502Анестезіологічний супровід пацієнта при забезпеченні седації в КТ та МРТ дослідженнях (вартість медичних препаратів сплачується додатково)одна процедура1087,00
7503Анестезіологічний супровід пацієнта при проведенні внутрішньовенного  болюсного контрастування  з використанням автоматичного інжектора та болюсного  шприца в КТ та МРТ дослідженнях  (вартість контрастної речовини  та болюсного  шприца сплачується додатково) одна процедура1087,00
7504Анестезіологічний супровід пацієнта при проведенні внутрішньовенного мануального  контрастування в КТ та МРТ дослідженнях  (вартість контрастної речовини  сплачується додатково)одна процедура794,00

3. Консультативні послуги

Код послуги НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ ОДИНИЦЯ ВИМІРУ Тариф без ПДВ, грн
3001 Консультація лікаря-невропатолога вищої категорії один прийом 332,00
3003 Консультація лікаря-гастроентеролога вищої категорії, кандидата медичних наук один прийом 332,00
3006 Консультація лікаря-уролога вищої категорії один прийом 341,00
3009 Консультація лікаря-сексопатолога б/категорії один прийом 484,00
3010 Консультація лікаря-ендокринолога вищої категорії, доктора медичних наук один прийом 332,00
3012 Консультація лікаря-ендокринолога б/категорії один прийом 332,00
3013 Консультація лікаря-хірурга вищої категорії один прийом 342,00
3016 Консультація лікаря-онколога вищої категорії один прийом 332,00
3018 Консультація лікаря-хірурга-онколога 1 категорії один прийом 341,00
3020 Консультація лікаря-кардіолога вищої категорії один прийом 332,00
3026 Консультація лікаря-пульмонолога один прийом 332,00
3027 Консультація лікаря-офтальмолога вищої категорії один прийом 332,00
3029 Консультація лікаря-акушера-гінеколога вищої категорії один прийом 279,00
3031 Консультація лікаря-отоларинголога вищої категорії один прийом 343,00
3110 Консультація лікаря-дієтолога вищої категорії, кандидата медичних наук один прийом 569,00
3111 Консультація лікаря-травматолога вищої категорії один прийом 342,00
3112 Консультація лікаря-дерматовенеролога  вищої категорії один прийом 332,00
3113 Консультація лікаря-ревматолога вищої категорії, кандидата медичних наук один прийом 332,00
3116 Консультація лікаря-психолога один прийом 332,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
3034Взяття біопсійного матеріалу (для дослідження) при гінекологічних захворюваннях (вартість знеболюючих препаратів сплачується додатково)одне дослідження297,00
3035Кольпоскопія з написанням висновку  з кольоровими ілюстраціямиодна процедура429,00
3036Аспірація вмісту порожнини матки на гістологічні дослідження (вартість знеболюючих препаратів сплачується додатково)одна процедура301,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
3037Перевірка слуху за допомогою камертонуодне дослідження48,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
3038Взяття секрету простати одна процедура190,00
3039Взяття виділень з уретри одне дослідження129,00
3040Діагностика  та лікування хворих з порушенням ерективної функції за допомогою апарату «ЛОДАП»одна процедура211,00
 Гастроентерологічні  
3041Внутрішньошлункова P-h метрія один аналіз220,00
3042Дуоденальне зондування з одержанням порцiй жовчi А, B, Содна процедура889,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
3043Контроль очного тиску одне дослідження196,00
3044Обстеження на глаукомуодне дослідження271,00
3045Перевiрка гостроти зору щодо здатностi читати з підбором окуляріводне дослідження196,00

4. Медичне обслуговування за договорами або на платній основі

Код послуги НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ ОДИНИЦЯ ВИМІРУ Тариф без ПДВ, грн
       
3046 Контрацепція внутрішньоматкова (вартість протизаплідних засобів сплачується додатково) одна процедура 347,00
3047 Видалення внутрішньоматкових протизаплідних засобів одна процедура 336,00
3048 Деструкція  1 елементу апаратним методом незалежно від розміру (вартість знеболюючих препаратів сплачується додатково) одна процедура 343,00
3049 Коагуляція шийки матки (вартість знеболюючих препаратів сплачується додатково) одна процедура 349,00
3050 Тампонада пiхви (вартість медичних препаратів сплачується додатково) одна процедура 344,00
3051 Iн’єкцiя лiкарських речовин пiдшкiрно, внутрiшньом’язово з проведенням попередньої проби на переносимість препаратів (вартість медичних препаратів сплачується додатково) одна маніпуляція 104,00
3052 Iн’єкцiя лiкарських речовин внутрішньовенно з проведенням попередньої проби на переносимість препаратів (вартість медичних препаратів сплачується додатково) одна маніпуляція 150,00
3054 Розкриття гематоми, абсцесу, перегородки носа (вартість медичних в т.ч. знеболюючих препаратів сплачується додатково) одна операція 196,00
3055 Репозиція  відламків, накладення гіпсової пов’язки  або спеціального коректора –фіксатора, який утримує ніс у звичному положенні (при тільки що отриманій травмі – переломі кісток носа у випадку відсутності ознак струсу головного мозку), (вартість медичних препаратів сплачується додатково) одна процедура 205,00
3057 Парамеатальна блокада (вартість медичних препаратів сплачується додатково) одна маніпуляція 60,00
3058 Видалення сіркових пробок одна процедура 58,00
3059 Процедура усунення гідроцелє методом Бергмана або Вінкельнама (вартість медичних препаратів сплачується додатково)  одна операція 805,00
3060 Розсiчення вуздечки (вартість знеболюючих препаратів сплачується додатково) одна операція 805,00
3061 Катетеризацiя сечового мiхура (вартість знеболюючих препаратів сплачується додатково) одна процедура 224,00
3063 Інстіляція в уретру (вартість знеболюючих препаратів сплачується додатково)  одна процедура 183,00
3065 Електрокоагуляція папілом шкіри (вартість знеболюючих препаратів сплачується додатково) одна операція 212,00
3066 Огляд, обробка та перев’язка рани одна процедура 117,00
3067 Видалення доброякісних новоутворень (атероми, фіброми, гігроми, ліпоми), радикальна операція врослого нігтя (вартість знеболювальних препаратів сплачується додатково) одна операція 1161,00
3068 Розкриття гнійників (халазіон, гранульома, панарицій, фурункул, абсцес, гідраденіт, флегмона), (вартість знеболювальних препаратів сплачується додатково)  одна операція 960,00
3069 Видалення стороннього тіла з ока одна процедура 342,00
3070 Видалення вії одна процедура 341,00
3071 Видалення халазіона (вартість знеболювальних препаратів сплачується додатково)  одна процедура 486,00
3072 Видалення гранульоми (вартість знеболювальних препаратів сплачується додатково) одна процедура 729,00
3073 Масаж повік одна процедура 292,00
3074 Промивання сльозових шляхів одна процедура 396,00
3075 Активація (пластика) нижньої сльозової точки (вартість знеболювальних препаратів сплачується додатково)  одна процедура 729,00
3076 Пластика нижньої повіки при завороті (вивороті) (вартість знеболювальних препаратів сплачується додатково)  одна процедура 1112,00
3077 Пластика гриж нижньої повіки (вартість знеболювальних препаратів сплачується додатково)  одна процедура 1206,00
3078 Видалення базаліоми повік (вартість знеболювальних препаратів сплачується додатково)  одна процедура 932,00
3079 Видалення канділом, кератоакантом (вартість знеболювальних препаратів сплачується додатково)  одна процедура 788,00
3080 Пластика верхньої повіки при  дерматохалазисі (одно повіко) (вартість знеболювальних препаратів сплачується додатково) одна процедура 1027,00
3081 Ін’єкція парабульбарна (вартість медичних препаратів сплачується додатково)  одна процедура 148,00
3082 Ін’єкція підкон’юктивальна (вартість медичних  препаратів сплачується додатково) одна процедура 195,00
3083 Ін’єкція в вискову ділянку (вартість медичних препаратів сплачується додатково) одна процедура 148,00
3084 Екстезія шийки матки (вартість знеболюючих препаратів сплачується додатково) одна процедура 445,00
3085 Цистометрія одне обстеження 663,00
3086 Електроміографія тазового дна одне обстеження 795,00
3087 Розрізання гематоми вушної раковини (вартість медичних в т.ч. знеболюючих препаратів сплачується додатково) одна операція 196,00
3088 Введення лікарських засобів в слизову оболонку носових раковин (вартість медичних препаратів сплачується додатково) один прийом 89,00
3089 Введення лікарських засобів в мигдалини та паратонзилярно (вартість медичних препаратів сплачується додатково) одна маніпуляція 32,00
3090 Зупинка носової кровотечі (передня та в деяких випадках задня томпонада) одна процедура 202,00
3091 Введення в гортань необхідних лікарських розчинів (вартість медичних препаратів сплачується додатково) одна маніпуляція 32,00
3092 Промивання аттика (вартість медичних препаратів сплачується додатково) одна процедура 48,00
3093 Катетеризація євстахієвої труби (вартість медичних препаратів сплачується додатково) одна процедура 60,00
3094 Пункція гайморової пазухи (вартість медичних в т.ч. знеболюючих препаратів сплачується додатково) одна процедура 143,00
3095 Видалення інородних тіл з глотки, носа, внутрішнього слухового проходу одна процедура 56,00
3096 Розрізання паратонзилярного абсцесу (вартість медичних в т.ч. знеболюючих препаратів сплачується додатково) одна операція 120,00
3097 Припікання грануляцій одна процедура 90,00
3098 Вправлення парафімозу (вартість знеболюючих препаратів сплачується додатково) одна операція 168,00
3099 Бужування уретри (вартість знеболюючих препаратів сплачується додатково) одна процедура 175,00
3100 Циркумізіо (кругове висічення крайної плоті (вартість знеболюючих препаратів сплачується додатково) одна операція 1749,00
3101 Урофлуометрія одне дослідження 263,00
3102 Внутрішньосуглобна ін’єкція (вартість медичних препаратів сплачується додатково) одна маніпуляція 158,00
3103 Іммобілізація кінцівок пластиковим матеріалом скотчкаст та софткаст одна процедура 150,00
3104 Паравертебратальна блокада (вартість медичних препаратів сплачується додатково) одна маніпуляція 153,00
3105 Одномоментна закрита репозиція уламків кісток з іммобілізацією гіпсовою пов’язкою (вартість знеболюючих препаратів сплачується додатково) одна операція 316,00
3106 Виправлення вивиху суглобу з іммобілізацією (вартість знеболюючих препаратів сплачується додатково) одна операція 316,00
3107 Операція  розсічення або висічення долонного апоневрозу при контрактурі Дюпуітрена (вартість знеболюючих препаратів сплачується додатково) одна операція 963,00
3108 Розсічення кільцевидної зв»язки на долоні (вартість знеболюючих препаратів сплачується додатково) одна операція 657,00
3109 Операція видалення сухожильного ганглію у ділянках (кість, стопа) (вартість знеболюючих препаратів сплачується додатково) одна операція 596,00
Адреса

Україна, м.Київ 04201 вул. Кондратюка 6

ТЕЛЕФОН

(044) 323-30-44
0800-30-30-42 (безкоштовно)

Email

info@kmkdc.kiev.ua

Сайт розроблен у студii Mother Production