Діагностичні послуги

Ультразвукові дослідження

Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
4001Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м’яких тканин, кісток та суглобів:щитовидна залоза одне дослідження240,00
Код послуги НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ ОДИНИЦЯ ВИМІРУ Тариф без ПДВ, грн
4002 Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м’яких тканин, кісток та суглобів: молочні залози (з обох сторін) одне дослідження 355,00
Код послуги НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ ОДИНИЦЯ ВИМІРУ Тариф без ПДВ, грн
4007 Трансабдомінальне ультразвукове дослідження органів гепатобіліарної системи комплексно: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка одне дослідження 468,00

4012Трансабдомінальні дослідження сечостатевої ситеми для чоловіків: за окремими органами: сечовий міхур з визначенням залишкової сечіодне дослідження128,00

Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
4009Трансабдомінальні дослідження сечостатевої ситеми для чоловіків за окремими органами: нирки + наднирникові залозиодне дослідження184,00
4010Трансабдомінальні ультразвукові дослідження сечостатевої системи для чоловіків комплексно: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + передміхурова залозаодне дослідження468,00
4013Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для чоловіків: за окремими органами: передміхурова залозаодне дослідження128,00
4014Ультразвукові дослідження  з використанням внутрішньопорожнинних датчиків:інтраректальні  дослідження передміхурової залозиодне дослідження308,00
4015Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для чоловіків: за окремими органами: яєчкиодне дослідження128,00
Код послуги НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ ОДИНИЦЯ ВИМІРУ Тариф без ПДВ, грн
4017  Ультразвукові дослідження  з використанням внутрішньопорожнинних датчиків: інтравагінальні дослідження жіночих статевих органів одне дослідження 304,00
4018 Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для жінок комплексно:матка + яєчники одне дослідження 298,00
4020 Ультразвукове дослідження вагітної матки з визначенням стану плаценти одне дослідження 241,00
4021  Доплерометричне дослідження фетоплацентарного і маточно-плацентарного кровообігу одне дослідження 185,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
4023Ультразвукове дослідження колінних суглобів з двох сторінодне дослідження355,00
4024Ультразвукове дослідження поверхневих структур, мяких тканин, кісток та суглобів: м»які тканини одне дослідження185,00
Код послуги НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ ОДИНИЦЯ ВИМІРУ Тариф без ПДВ, грн
4026 Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м’яких тканин, кісток та суглобів: лімфатичні вузли одне дослідження 182,00
Код послуги НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ ОДИНИЦЯ ВИМІРУ Тариф без ПДВ, грн
4031 Ультразвукове дослідження органів грудної порожнини: плевральна порожнина одне дослідження 241,00
4032 Ультразвукове  дослідження поверхневих структур, м’яких тканин, кісток та суглобів: слинні залози одне дослідження 185,00

Ендоскопічні дослідження

Код послуги НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ ОДИНИЦЯ ВИМІРУ Тариф без ПДВ, грн
5001 Езофагогастродуоденоскопія діагностична одне дослідження 682,00
5002 Ендоскопічна внутрішньошлункова Ph-метрія одне дослідження 240,00
5003 Колоноскопія тотальна одне дослідження 1191,00
5004 Ректосигмоідоскопія одне дослідження 398,00
5006 Езофагогастроскопія з хромоскопією (Хромогастроскопія) одне дослідження 897,00
5007 Колоноскопія з хромоскопією (Хромоколоноскопія) одне дослідження 1407,00
5008 Виконання уреазного тесту при ЕГДС одне дослідження 504,00
5009 Біопсія стравоходу ендоскопічна одна процедура 521,00
5010 Біопсія шлунка ендоскопічна одна процедура 521,00
5013 Біопсія товстої кишки ендоскопічна одна процедура 932,00
5015 Забір матеріалу на цитологічне дослідження при ЕГДС одна процедура 117,00

Ультразвукова пункційна біопсія

Код послуги НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ ОДИНИЦЯ ВИМІРУ Тариф без ПДВ, грн
8002 Лікувально-діагностична пункція поверхневих структур та м’яких тканин одне дослідження 622,00
8004 Ультразвукова еластографія (компресійної та зсувної хвилі) одне дослідження 399,00
8005 Ультразвукове дослідження щитоподібної залози з використанням компресійної еластографії одне дослідження 377,00
8006 Ультразвукове дослідження молочної залози з використанням компресійної еластографії одне дослідження 513,00
8007 Ультразвукове дослідження гепатобіліарної системи з використанням компресійної еластографії одне дослідження 694,00
8008 Трепан біопсія молочної залози під ультразвуковим контролем (вартість голки для біопсії та знеболюючих препаратів оплачується окремо) одне дослідження 990,00

Ультразвукові функціональні дослідження серця та судин

Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
9001Ехокардіографія з аналізом двох або більше  клапанів серця та тканинною доплерографієюодне дослідження493,00
9002Дуплексне сканування (доплерографія) брахіоцефальних судинодне дослідження556,00
9003Транскраніальне дуплексне сканування (ТКДС) судин головного мозкуодне дослідження556,00
9004Дуплексне сканування артерій/вен  верхніх кінцівок та інших магістральних судинодне дослідження403,00
9005Дуплексне сканування артерій/вен нижніх кінцівокодне дослідження556,00

Функціональні дослідження

Код послуги НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ ОДИНИЦЯ ВИМІРУ Тариф без ПДВ, грн
9006 Комплексне дослідження функції зовнішнього дихання з функціональними пробами з визначенням ступеню вентиляційної недостатності одне дослідження 298,00
9007  Реовазографія 1 сегменту на 2-х кінцівках з проведенням функціональних або медикаментозних проб одне дослідження 238,00
9008 Реоенцефалографія з функціональними та медикаментозними пробами одне дослідження 311,00
9009 Електроенцефалографія з функціональними пробами одне дослідження 311,00
9010 Ехоенцефалографія (М-ехо головного мозку) одне дослідження 78,00
9011 Електрокардіографія у 12 відведеннях одне дослідження 105,00
9012 Додаткові ЕКГ у 3 відведеннях одне дослідження 25,00
9013 ЕКГ спокою, ритмографія без навантажувальних проб з ручною обробкою матеріалу одне дослідження 97,00
9014 Велоергометрія /тредміл одне дослідження 488,00
9015 Холтерівське моніторування ЕКГ одне дослідження 556,00
9016 Амбулаторне монінторування артеріального тиску одне дослідження 426,00

Рентгенівська діагностика

Код послуги НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ ОДИНИЦЯ ВИМІРУ Тариф без ПДВ, грн
7201 Рентгенографія черепа   у двох проекціях  з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) одне дослідження 299,00
7202 Рентгенографія кісток носа в двох проекціях з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) одне дослідження 299,00
7205 Прицільна рентгенографія турецького сідла в бічній проекції прицільно  з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) одне дослідження 299,00
7209 Рентгенографія одного пальця кісті або стопи у двох проекціях з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) одне дослідження 302,00
7210 Рентгенографія трубчастих кісток з одного боку у двох проекціях з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) одне дослідження 302,00
7211 Рентгенографія суглобів з одного боку у двох проекціях з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) одне дослідження 302,00
7212 Рентгенографія п’яткової кістки з одного боку  у двох проекціях  (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) одне дослідження 302,00
7213  Рентгенографія кісток таза в одній проекції  (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) одне дослідження 302,00
7217 Рентгенографія хребта однієї анатомічної ділянки у двох проекціях з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки  сплачується додатково) одне дослідження 302,00
7218 Рентгенографія  куприка у двох проекціях з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) одне дослідження 302,00
7220 Рентгенографія кісток стопи з одного боку у двох проекціях з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) одне дослідження 302,00
7221 Рентгенографія кісток кісті з одного боку у двох проекціях  з цифровою обробкою рентгенограм(вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) одне дослідження 302,00
7224 Рентгенографія колоносових пазух  з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) одне дослідження 259,00
7225 Рентгенографія органів грудної клітини у двох проекціях з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) одне дослідження 324,00
7018 Мамографія одної молочної залози у двох проекціях з цифровою обробкою  термоплівки та аналізом лікарем-рентгенологом  архівних знімків в динаміці (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) одне дослідження 540,00
7019 Мамографія двох молочних залоз у двох проекціях з цифровою обробкою термоплівки та аналізом лікарем-рентгенологом  архівних знімків в динаміці або рентгенографією м’яких тканин аксилярної ділянки з одного боку (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) одне дослідження 741,00
7020 Прицільна рентгенографія молочної залози  з цифровою обробкою термоплівки (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) одне дослідження 147,00
7232 Рентгенографія шийного відділу хребта з функціональними пробами (у трьох  проекціях) з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) одне дослідження 369,00
7233 Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта з функціональними пробами (у трьох проекціях)  з цифровою обробкою рентгенограм одне дослідження 369,00
7236 Рентгенографія ребер  з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) одне дослідження 362,00
7237 Рентгенографія стопи у боковій проекції  під фізіологічним  навантаженням  з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) одне дослідження 302,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
7241Запис обстеження на електронні носії ( CDR, DVD-диски) або повторне роздрукування рентгенівської плівки з архіву для видачі пацієнту (вартість рентгенівської плівки та диску сплачується додатково)одне дослідження138,00
7101Консультація лікарем-рентгенологом представлених рентгенограм однієї анатомічної ділянки, зроблених в інших лікувальних закладах з оформленням протоколуодин прийом61,00
7242Ретроспективний (в динаміці) аналіз та консультація лікарем- рентгенологом представлених мамограм або рентгенограм з оформленням протоколуодин прийом115,00
7243Консультація лікаря-рентгенолога перед неплановим дослідженням з метою визначення доцільності його проведенняодин прийом61,00

Мультиспіральна комп'ютерна томографія

Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
7052Мультиспіральна комп’ютерна томографія головного мозку та черепу (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD -диску  сплачується додатково) одне дослідження779,00
7301Мультиспіральна комп’ютерна томографія турецького сідла (вартість рентгенівської плівки та СD-або DVD-диску  сплачується додатково)одне дослідження779,00
7053Мультиспіральна комп’ютерна томографія приносових пазух і очних ямок (орбіт) (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) одне дослідження779,00
7055Мультиспіральна комп’ютерна томографія пірамід  скроневих кісток — стандартні проекції із додатковими коронарними проекціями з обох боків без внутрівенного контрастування (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження779,00
7302Мультиспіральна комп’ютерна томографія  верхньої  або нижньої щелеп (вартість рентгенівської плівки та CD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження779,00
7056Мультиспіральна комп’ютерна томографія кісток і м’яких тканин лицевого черепу (вартість рентгенівської плівки та CD або DVD-диску сплачується додатково) одне дослідження869,00
7057Мультиспіральна комп’ютерна томографія м»яких тканин шиї та гортані  з функціональним навантаженням  (фонацією) без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської плівки та CD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження930,00

 

Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
7064Мультиспіральна комп’ютерна томографія м’яких тканин (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску  сплачується додатково)одне дослідження779,00
7305Мультиспіральна комп’ютерна томографія шийного відділу хребта (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску  сплачується додатково)одне дослідження779,00
7306Мультиспіральна комп’ютерна томографія грудного відділу хребта (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску  сплачується додатково)одне дослідження779,00
7307Мультиспіральна комп’ютерна томографія попереково-крижового відділу хребта (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску  сплачується додатково)одне дослідження779,00
7308Мультиспіральна комп’ютерна томографія  кісток малого тазу з крижово-клубовими сполученнями (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску  сплачується додатково) одне дослідження779,00
7309Мультиспіральна комп’ютерна томографія кісті або стопи — однієї анатомічної ділянки (вартість рентгенівської плівки та CD або DVD диска сплачується додатково)одне дослідження779,00
7067Мультиспіральна комп’ютерна томографія суглоба — одна анатомічна ділянка (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску  сплачується додатково)одне дослідження779,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
7061Мультиспіральна комп’ютерна томографія органів грудної порожнини з средостінням (вартість рентгенівської плівки та CD або DVD-диску  сплачується додатково)одне дослідження779,00
7062Мультиспіральна комп’ютерна томографія органів черевної порожнини та заочеревинного простору (вартість рентгенівської плівки та CD або DVD-диску  сплачується додатково) одне дослідження908,00
7303Мультиспіральна комп’ютерна томографія — ентерографія (з пероральним контрастуванням кишківника  (дві анатомічні ділянки — ОБП та ОМТ) без внутрішньовенного контрастування  (вартість рентгенівської плівки та CD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження1061,00
7304Мультиспіральна комп’ютерна томоурографія  (нирки, сечоводи, сечовий міхур) без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску  сплачується додатково) одне дослідження795,00
7063Мультиспіральна комп’ютерна томографія  органів  малого тазу (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску  сплачується додатково) одне дослідження920,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
7310Мультиспіральна комп’ютерна томографія пірамід  скроневих кісток — стандартні проекції із додатковими коронарними проекціями з двох сторін з внутрішньовенним болюсним контрастуванням з використанням автоматичного інжектора та болюсного  шприца  (вартість рентгенівської плівки та CD або DVD-диску, болюсного шприца та контрастної речовини сплачується додатково)одне дослідження1040,00
7068Мультиспіральна комп’ютерна томографія однієї анатомічної ділянки з внутрішньовенним мануальним контрастуванням    (вартість рентгенівської плівки, СD або DVD-диску та контрастної речовини сплачується додатково)одне дослідження1061,00
7069Мультиспіральна комп’ютерна томографія однієї анатомічної ділянки з  внутрішньоовенним болюсним контрастуванням з використанням автоматичного інжектора та болюсного  шприца (вартість рентгенівської плівки, СD або DVD-диску, болюсного шприца та контрастної речовини сплачується додатково)  одне дослідження1070,00
7058Мультиспіральна комп’ютерна томографія м’яких тканин шиї та гортані з функціональним навантаженням   (фонацією) з внутрішньоовенним болюсним контрастуванням  з використанням автоматичного інжектора та болюсного  шприца (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску, болюсного шприца та контрастної речовини сплачується додатково)одне дослідження1338,00
7312Мультиспіральна комп’ютерна томоурографія  (нирки, сечоводи, сечовий міхур) з внутрішньовенним болюсним  контрастуванням (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску,болюсного шприца та контрастної речовини сплачується додатково)одне дослідження1058,00
7313Мультиспіральна комп’ютерна томографія -натив однієї анатомічної ділянки + ангіографія однієї анатомічної ділянки  з внутрішньовенним болюсним контрастуванням  з використанням автоматичного інжектора та болюсного  шприца    (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску,болюсного шприца та контрастної речовини сплачується додатково)одне дослідження1171,00

Магнітно - резонансна томографія

Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
7072Магнітно-резонансна томографія головного мозку (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) одне дослідження887,00
7073Магнітно-резонансна томографія гіпофізу (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) одне дослідження803,00
7074Магнітно-резонансна томографія очних ямок (орбіт) (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження1058,00
7075Магнітно-резонансна томографія приносових пазух (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) одне дослідження887,00
7076Магнітно-резонансна томографія м’яких тканин лицевого черепу (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження1058,00
7077Магнітно-резонансна томографія скронево-нижньощелепних суглобів: стандартне (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження887,00
7078Магнітно-резонансна томографія скронево-нижньощелепних суглобів:з функціональним навантаженням (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження1058,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
7079Магнітно-резонансна томографія м»яких тканин шиї (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження1058,00
7080Магнітно-резонансна томографія  шийного відділу хребта  (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження887,00
7401Магнітно-резонансна томографія  грудного відділу хребта  (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження887,00
7402Магнітно-резонансна томографія  поперекового відділу хребта  (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження887,00
7403Магнітно-резонансна томографія  крижово-клубових зчленувань  (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження887,00
7081Магнітно-резонансна томографія крижово-куприкового відділу хребта (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження887,00
7082Магнітно-резонансна томографія  частини спинного  мозку (шийного або грудного відділу) без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження1058,00
7088Магнітно-резонансна томографія суглоба — однієї анатомічної ділянки (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження1416,00
7089Магнітно-резонансна томографія довгих кісток з  м’якими тканинами однієї анатомічної ділянки (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження1058,00
7406Магнітно-резонансна томографія кісті або стопи однієї анатомічної ділянки (вартість рентгенівської плівки та СD-або DVD диску сплачується додатково)одне дослідження1037,00
7404Магнітно-резонансна томографія — скринінг хребта без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження1509,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
7083Магнітно-резонансна томографія органів середостіння (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження1058,00
7084Магнітно-резонансна томографія черевної порожнини (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження1058,00
7085Магнітно-резонансна томографія заочеревинного простору (наднирники, нирки)(вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження1058,00
7086Магнітно-резонансна томографія органів малого тазу (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) одне дослідження1058,00
7087Магнітно-резонансна томографія м’яких тканин (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) одне дослідження887,00
7405Магнітно-резонансна холангіо-холецистопанкреографія (МРХПГ) без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження1037,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
7407Магнітно-резонансна томографія черевної порожнини та заочеревинного простору з МР-холангіо-холецистопанкреографією (МРХПГ) з внутрішньовенним  болюсним контрастуванням  з використанням автоматичного інжектора та болюсного  шприца    (вартість рентгенівської плівки, СD або DVD-диску, контрастної речовини  та болюсного  шприца сплачується додатково)одне дослідження1649,00
7408Магнітно резонансна томографія — ангіографія судин головного мозку або судин шиї з  внутрішньовенним  болюсним контрастуванням  з використанням автоматичного інжектора та болюсного  шприца     (вартість рентгенівської плівки,  болюсного  шприца, СD або DVD-диску та контрастної речовини  сплачується додатково)одне дослідження1380,00
7091Магнітно-резонансна томографія однієї анатомічної ділянки з контрастуванням (мануальним або болюсним) (вартість рентгенівської плівки,  болюсного  шприца, СD або DVD-диску та контрастної речовини  сплачується додатково)одне дослідження1572,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
7095Друк додаткової рентгенівської термоплівки лікарем-рентгенологом з 3D реконструкцією із архіву КНП «КМКДЦ» або з електронного носія  (CD , DVD – диска) наданого пацієнтом (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження264,00
7097Запис обстеження на електронні носії ( CD або DVD-диск)  для видачі пацієнту (вартість  СD або DVD-диску сплачується додатково)одне дослідження160,00
7102Консультація лікарем-рентгенологом КТ або МРТ знімків і зображень на електронних носіях, зроблених в інших лікувальних закладах з оформленням протоколуодин прийом414,00
Код послугиНАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИОДИНИЦЯ ВИМІРУТариф без ПДВ, грн
7501Анестезіологічний супровід пацієнта при забезпеченні седації в ендоскопічних дослідженнях (вартість медичних препаратів сплачується додатково)одна процедура442,00
7502Анестезіологічний супровід пацієнта при забезпеченні седації в КТ та МРТ дослідженнях (вартість медичних препаратів сплачується додатково)одна процедура692,00
7503Анестезіологічний супровід пацієнта при проведенні внутрішньовенного  болюсного контрастування  з використанням автоматичного інжектора та болюсного  шприца в КТ та МРТ дослідженнях  (вартість контрастної речовини  та болюсного  шприца сплачується додатково) одна процедура692,00
7504Анестезіологічний супровід пацієнта при проведенні внутрішньовенного мануального  контрастування в КТ та МРТ дослідженнях  (вартість контрастної речовини  сплачується додатково)одна процедура535,00
Адреса

Україна, м.Київ 04201 вул. Кондратюка 6

ТЕЛЕФОН

(044) 323-30-44
0800-30-30-42 (безкоштовно)

Email

info@kmkdc.kiev.ua

Сайт розроблен у студii Mother Production